Škola

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 200841156 internet 33,90 s DPH 13/2016 10.08.2020 CNS s.r.o., Bratislava
Faktúra 200170879 tepelná energia 8 484,79 s DPH 36/2019 07.08.2020 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava
Faktúra 20200916 materiál na opravu a údržbu 150,06 s DPH 07.08.2020 Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany
Faktúra 1052023886 elektrická energia 664,60 s DPH TT0145/2008 07.08.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany
Faktúra 1012047712 elektrická energia 19,31 s DPH TT0145/2008 07.08.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany
Faktúra 1012047711 elektrická energia 847,44 s DPH TT0145/2008 07.08.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany
Faktúra 1707201286 technická správa budov 212,40 s DPH 05.08.2020 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava
Faktúra 202020 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 05.08.2020 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava
Faktúra 20201597 BOZP a PO 162,00 s DPH 1/2018 05.08.2020 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava
Faktúra 8265861657 telefonický poplatok - pevná linka 26,53 s DPH 9905500515 05.08.2020 Slovak Telekom Bratislava
Faktúra 8265900668 telefonický poplatok - mobilný 74,11 s DPH 0320128079 05.08.2020 Slovak Telekom Bratislava
Faktúra 2242020 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 13/2016 04.08.2020 SN real, s.r.o., Prešov
Faktúra 2003014 potraviny PČ 13,44 s DPH 04.08.2020 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica
Faktúra 4591355730 PHM 235,38 s DPH 5611852402 04.08.2020 Slovnaft a.s., Bratislava
Faktúra 8707046029 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 04.08.2020 SPP a.s.,Bratislava
Faktúra 8707045970 MO plyn sl.byt 180,00 s DPH 3101401654 04.08.2020 SPP a.s.,Bratislava
Faktúra 8707045522 MO plyn hala 11,00 s DPH 3100051968 04.08.2020 SPP a.s.,Bratislava
Faktúra 20103 potraviny PČ 5,00 s DPH 1631/20 31.07.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
Faktúra 3020970846 gastrolístky 1 608,40 s DPH 1370/20 29.07.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina
Objednávka 1631/20 potraviny PČ s DPH 28.07.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10055

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
    Hlavná 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria