• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Faktúra 12023144 maliarské práce 1 427,28 s DPH 28.11.2023 PRODOM plus, s.r.o. Trenčín 29.11.2023
  Faktúra 6231858 materiál na opravu a údržbu 324,62 s DPH 1446/23 28.11.2023 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 29.11.2023
  Faktúra 12023146 maliarské práce 1 038,62 s DPH 28.11.2023 PRODOM plus, s.r.o. Trenčín 29.11.2023
  Faktúra 12023145 oprava balkónov 3 247,49 s DPH 28.11.2023 PRODOM plus, s.r.o. Trenčín 29.11.2023
  Faktúra 1301252 potraviny 316,67 s DPH 1720/23 9/2023 28.11.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.11.2023
  Faktúra 2282023 oprava kotla 45,00 s DPH 1455/23 28.11.2023 Andrej Vacula Šterusy 29.11.2023
  Faktúra 123289853 potraviny 322,61 s DPH W1001993528 10/2023 28.11.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 29.11.2023
  Faktúra 2246009824 potraviny 538,59 s DPH 2311336430 25/2021/SŠ 24.11.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.11.2023
  Faktúra 202308 športové potreby 670,50 s DPH 1451/23 24.11.2023 Top šport Slovakia, s.r.o. Piešťany 29.11.2023
  Objednávka 1720/23 potraviny s DPH 9/2023 24.11.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.11.2023
  Faktúra 2246009823 tovar bufet 214,30 s DPH 2311336580 26/2021/SŠ 24.11.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.11.2023
  Faktúra 2306359 potraviny 157,98 s DPH 8/2023 23.11.2023 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 29.11.2023
  Faktúra 1020231796 potraviny 66,00 s DPH 1717/23 3/2023 23.11.2023 PH Gastro s.r.o. Špačince 29.11.2023
  Faktúra 230101178 materiál OV 373,25 s DPH 4442 23.11.2023 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 29.11.2023
  Objednávka 1455/23 oprava kotla s DPH 23.11.2023 Andrej Vacula Šterusy 29.11.2023
  Zmluva Dodatok č.1 k zmluve č.53/2023 Zmluva o dielo 13.999.86 s DPH 22.11.2023 MABA Invest s.r.o. Bratislava 23.11.2023
  Faktúra 284823 energetický certifikát 5 nových tried 700,00 s DPH 21.11.2023 Ing. Lenka Švecová Hrnčiarovce nad Parnou 22.11.2023
  Faktúra 2023235 jesenná deratizácia 168,00 s DPH 1439/23 21.11.2023 Insekta Pest Control s.r.o. Trnava 22.11.2023
  Faktúra 2023132 preprava 324,00 s DPH 21.11.2023 Vladimír Vlkovič Kočín - Lančár 22.11.2023
  Faktúra 1301209 mäso 238,39 s DPH 1713/23 9/2023 21.11.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 22.11.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12799