Škola

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra Metro Nitra,fa č.008092044,tovar bufet s DPH 05.01.2011
VO: Súhrná správa 2 Q 2015 boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 01.07.2015
Faktúra 1011531450 elektrická energia 897,32 s DPH TT0145/2008 03.08.2015 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany
Faktúra 1011531451 elektrická energia 19,42 s DPH TT0145/2008 03.08.2015 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany
Faktúra 7313252169 MO plyn hala 2,00 s DPH 3100051968 03.08.2015 SPP a.s., Bratislava
Faktúra 7313252325 MO plyn sl.byt 237,00 s DPH 3101401654 03.08.2015 SPP a.s., Bratislava
Faktúra 7313252343 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 03.08.2015 SPP a.s., Bratislava
Faktúra 4590570220 PHM 115,77 s DPH 5611852402 05.08.2015 Slovnaft a.s., Bratislava
Faktúra 1511110307 tepelná energia 7/15 3 404,08 s DPH 15/2009/P 04.08.2015 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava
Faktúra 2152203594 triedne knihy,tlačivá 110,22 s DPH 30.07.2015 ŠEVT a.s., Banská Bystrica
Faktúra 84095819 predplatné Poradca 49,80 s DPH 21.07.2015 PORADCA s.r.o.,Žilina
Faktúra 2900768000 Security Access Point 58,80 s DPH 05.08.2015 Slovak Telekom a.s., Bratislava
Objednávka 1360/15 štrk s DPH 29.06.2015 Poľnohospodárske družstvo, Dolný Lopašov
Faktúra 4590565333 108,11 108,11 s DPH 5611852402 17.07.2015 Slovnaft a.s., Bratislava
Objednávka 1356/15 materiál na opravu a údržbu s DPH 26.06.2015 Taltom s.r.o., Štúrovo
Faktúra 502044 potraviny 6,72 s DPH 9/2015 16.07.2015 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica
Objednávka 1692/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 11.07.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
Objednávka 1691/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 01.07.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
Objednávka 1689/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 30.06.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
Zmluva 21/2015 zmluva o nájme nebytových priestorov 152,00 bez DPH 14.07.2015 Krajčo Denis, Rakovice 176
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8014

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Rakovice
    Hlavná 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria