Škola

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra Metro Nitra,fa č.008092044,tovar bufet s DPH 05.01.2011
Objednávka 1720/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 23.10.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
Objednávka 1726/15 potraviny s DPH 6/2015 02.11.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava
Faktúra 4590601028 PHM 232,83 s DPH 5611852402 03.11.2015 Slovnaft a.s., Bratislava
Faktúra 1011541888 elektrická energia 19,42 s DPH TT0145/2008 03.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany
Faktúra 1011541887 elektrická energia 897,32 s DPH TT0145/2008 03.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany
Zmluva 33/2015 zmluva o nájme nebytových priestorov 24,00 bez DPH 06.11.2015 Obec Rakovice
Zmluva 32/2015 zmluva o zverení majetku do správy s DPH 02.11.2015 Trnavský samosprávny kraj Trnava
Zmluva 32/2015 kúpna zmluva 26,50 s DPH 02.11.2015 Ing.Pavol Jambor, Piešťany
Objednávka 9000/66/15 tovar bufet s DPH 14/2015 22.10.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
Objednávka 1722/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 26.10.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
Objednávka 1723/15 potraviny s DPH 26.10.2015 Agro družstvo Trebatice
Faktúra 2226014700 potraviny 393,44 s DPH 7/2014 04.11.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra
Objednávka 1395/15 materiál na opravu a údržbu s DPH 8/2015 21.10.2015 Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé
Objednávka 1394/15 oprava konvektomatu ŠJ s DPH 20.10.2015 MIroslav Prvý RSP,Chtelnica
Objednávka 1388/15 reklamný materiál s DPH 05.10.2015 MPaV s.r.o.,Dechtice
Faktúra 1152208564 tlačivo 61,20 s DPH 02.11.2015 ŠEVT a.s., Banská Bystrica
Faktúra 7313303352 MO plyn hala 16,00 s DPH 3100051968 02.11.2015 SPP a.s., Bratislava
Faktúra 7313303506 MO plyn sl.byt 237,00 s DPH 3101401654 02.11.2015 SPP a.s., Bratislava
Faktúra 7313303524 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 02.11.2015 SPP a.s., Bratislava
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8475

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Rakovice
    Hlavná 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria