Škola

Utorok 28. 3. 2023

Počet návštev: 2501261

Napísali, vysielali o nás

TV LUX

Potešili sme

TV LUX

ADVENT V SOŠ Rakovice

 

                                                                 

Novinky

 • Prijímanie žiakov 2023/2024 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice

  Kritériá prijímania žiakov na šk.r 2023/2024 pre org.z. Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice

  Kritériá prijímania žiakov na šk.r 2023/2024 pre org.z. Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany

 • AEROBIC

  Chceš sa zúčastniť AEROBICU v rámci župnej oplympiády?

  Prihlás sa u Mgr. Potrokovej do 15.4.2023

 • PARTI rozpočet

  PARTI rozpočet

  4. etapa – KAMPAŇ

  Po vyhodnotení predložených návrhov predstavujeme konečný zoznam projektov:

  • I. MR/FL EKO trieda – altánok v exteriéri

  • II. Z/V Vzorkovník nových odrôd ovocných stromov, drevín a kríkov

  • II. MR/FL Oddychová zóna v triedach prípadne na chodbe

  III. MR/FL

  I.NŠ, I.PV

  Predkladatelia projektov môžete pre Váš projekt získavať svojich spolužiakov, pedagógov, prevádzkových zamestnancov.

  Formy kampane:

 • Pracovná ponuka

  Decorgarden s.r.o. záhradné práce prijme do svojho kolektívu ľudí, ktorí majú záujem o prácu v záhradníckom odvetví (možnosť brigády)

  tel.číslo: 0915 236 345

  web: www.decorgarden.sk

  mail: decorgarden@decorgarden.sk

 • DIGITÁLNY ŽIAK

  Projekt digitálny žiak

  Cieľ projektu:Cieľom národného projektu je podpora rozvoja digitálnych zručností vo všeobecnosti a to prostredníctvom podpory nákupu digitálneho vybavenia. Prostredníctvom vybavenia cieľových skupín potrebným digitálnym vybavením a softvérom sa aktívne nepriamo podporí využívanie digitálnych technológií aj vo vzdelávacom procese. Projekt má za cieľ aj zlepšiť inklúziu a prístup k digitálnym technológiám pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Realizáciou projektu sa prispeje k plánovaným výsledkom intervencií OPII, pokiaľ ide o zvýšenie intenzity využívania služieb a vzdelávania sa v digitálnom prostredí.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Spojenej školy Rakovice oznamuje rodičom a žiakom org.z.SOŠ RR Rakovice, že v zmysle paragrafu 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje žiakom Spojenej školy Rakovice dňa 21.3.2023 riaditeľské voľno.

  Odôvodnenie: riaditeľské voľno je udelené z dôvodu plánovanej opravy na vodovodnej sieti a prerušenie dodávky vody.

 • Nákup športových potrieb

  Vážení rodičia a milí žiaci, tým, že ste boli ochotní prispieť 2% z dane našej škole, mohli sme zakúpiť športové potreby, ktoré budú môcť žiaci využívať na hodinách telesnej a športovej výchovy. Pevne veríme, že aj v ďalšom roku poukážete 2%, ktoré budú určite opäť použité pre potreby žiakov.

 • Predĺženie ISIC kariet

  Ako si predĺžiš zľavu v doprave na preukaze študenta cez sms?

  1. pošli sms na číslo 8844 v tvare: TC medzera PRIEZVISKO medzera ČÍSLO ČIPU (priezvisko zadávaj bez mäkčeňov a dĺžňov)

  2. počkaj na potvrdzujúcu sms, ktorá bude spoplatnená sumou 3,60 eur a slúži na zaplatenie poplatku za prolongáciu. Následne ti príde bezplatná SMS s potvrdením o úspešnej platbe.

  3. prilož preukaz študenta na terminál a aktivuj tak svoju zľavu.

  4. Ak chceš zakúpiť aj známku, treba vypísať žiadosť a požiadať administrátora o objednanie známky v hodnote 10,- eur.

 • Vážení rodičia,

  minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

  S účinnosťou od 1. septembra 2022 na účel školského vyučovania v škole (prezenčne) a prevádzky školských zariadení sa predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti.

  Z tohto dôvodu Vás prosíme o vyplnenie bezpríznakovosti Vášho dieťaťa v EduPage. Rovnako je možné odovzdať vyhlásenie o bezpríznakovosti prvý školský deň v papierovej forme.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice
  Rakovice 25, 922 08 Rakovice
 • 033/ 77 961 08

Fotogaléria