• Novinky

   • Výtvarná a video súťaž
    • Výtvarná a video súťaž

     Asociácia za život a rodinu vyhlasuje výtvarnú a video súťaž s názvom Rodina a základné ľudské právo na život. Víťazi získajú atrkatívne ceny: notebooky, rodinný víkendový pobyt, fotoaparát, poukážky na nákup v eshopoch...

     Uzávierka súťaže je 29.3.2024.

     Bližšie info Mgr. Potroková

   21feb
  • 21feb
  • 17feb
   • 2% DANE
    • 2% DANE

     • Formulár pre 2% dane si môžete stiahnúť tu: tlačivo 2%dane

      Vážení rodičia, priatelia školy

      dovoľte, aby som sa Vám prihovorila na začiatku roku 2024 s prosbou o príspevok na činnosť školy formou poukázania 2% Vašich daní.

      Škola má zriadený neziskový fond pod názvom „Vzdelávanie education n.f.“, IČO: 36083925, kde môžete po zúčtovaní Vašich príjmov a ich zdanení venovať 2% z Vašich daní, ktoré by inak skončili v štátnom rozpočte.

   18jan
  • 19nov
   • PARTI rozpočet
    • PARTI rozpočet

     Milí priatelia!

     V spolupráci s VÚC Trnava v rámci participatívneho rozpočtu získala naša škola posedenie pre žiakov. Na realizácii projektu sa podieľali Ing. Ľubica Bučková a Ing. Renata Jarinská spolu so žiakmi. Posedenie je súčasťou priestoru chodieb pred učebňami teoretického vyučovania. Môžu ho využívať žiaci počas prestávok, aby si tak spríjemnili rozhovory s priateľmi.

   18sep
  • 07sep
  • 25aug
   • DIGITÁLNY ŽIAK
    • DIGITÁLNY ŽIAK

     Projekt digitálny žiak

     Cieľ projektu:Cieľom národného projektu je podpora rozvoja digitálnych zručností vo všeobecnosti a to prostredníctvom podpory nákupu digitálneho vybavenia. Prostredníctvom vybavenia cieľových skupín potrebným digitálnym vybavením a softvérom sa aktívne nepriamo podporí využívanie digitálnych technológií aj vo vzdelávacom procese. Projekt má za cieľ aj zlepšiť inklúziu a prístup k digitálnym technológiám pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Realizáciou projektu sa prispeje k plánovaným výsledkom intervencií OPII, pokiaľ ide o zvýšenie intenzity využívania služieb a vzdelávania sa v digitálnom prostredí.

   11mar
   • Predĺženie ISIC kariet
    • Predĺženie ISIC kariet

     Ako si predĺžiš zľavu v doprave na preukaze študenta cez sms?

     1. pošli sms na číslo 8844 v tvare: TC medzera PRIEZVISKO medzera ČÍSLO ČIPU (priezvisko zadávaj bez mäkčeňov a dĺžňov)

     2. počkaj na potvrdzujúcu sms, ktorá bude spoplatnená sumou 3,60 eur a slúži na zaplatenie poplatku za prolongáciu. Následne ti príde bezplatná SMS s potvrdením o úspešnej platbe.

   06sep
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Ministerstvo školstva
   • VUC Trnava
   • Talentcentrum
   • Európska únia
   • Operačný program Ľudské zdroje
   • Erasmus+
   • SAAIC Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
   • Iuventa
   • ISIC
   • Zelená škola
   • DIGIŠkola
   • SEWA
   • COM Center
   • Duálne vzdelávanie
   • ECVET