Škola

Pondelok 29. 11. 2021

Počet návštev: 2116595

!!!USMERNENIE!!!

Ministerstva zdravotníctva

ku koronavírusu COVID 19

(otvor súbor)

ČO ROBIŤ, AK STE CHORÝ

 _o_robi_ak_ste_chor_COVID_19.pdf

10 ODPORÚČANÍ PRI COVID-19

 10_odpor_an_ke_ste_doma_COVID_19.pdf

COVID-19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia

 Osoby_s_vy_m_rizikom_ochorenia_COVID_19.pdf

COVID-19: Pomoc sebe a druhým

 Pomoc_sebe_a_druh_m_COVID_19.pdf

Napísali, vysielali o nás

TV LUX

Potešili sme

TV LUX

ADVENT V SOŠ Rakovice

 

                                                                 

ŠTUDUJ S NAMI, ČO ŤA BAVÍ

Novinky

 • OZNÁMENIE

  Vážení rodičia, milí žiaci

  oznamujeme Vám, že prezenčná výučba na Spojenej škole Rakovice 25, pokračuje od 22.11. 2021.

  Žiak pred nástupom do školy vykoná samotest na COVID-19 a pri akomkoľvek príznaku ochorenia zostáva doma.

  Do školy treba priniesť vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané zákonným zástupcom, alebo dospelým žiakom.

  Ing. Mária Múdra

  poverená riadením školy

 • Dištančná výučba

  Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice organizačná zložka Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25 prechádza na dištančnú výučbu od 12.11.2021 (piatok) do 19.11.2021 (piatok).

  Vyučujúci budú žiakov kontaktovať a poskytnú im všetky potrebné informácie a pokyny k dištančnej výuke.

  Prosíme o zodpovedné pristupovanie k dištančnej forme vyučovania.

 • Blahoželáme naším výborným floristom a viazačom a aranžérom za skvelú reprezentáciu školy.

 • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

  Milí študenti, týmto Vám oznamujeme, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude dňa 2.9.2021 o 8:30 hod, žiaci idú do svojich tried (žiaci prvých ročníkov sa dostavia na nádvorie kaštieľa v parku, kde ich triedni učitelia budú očakávať). Predpokladané ukončenie je o 10:00 hod.

  Žiak aj zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania (pobytu v škole) podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

  Pri vstupe do budovy školy si každý žiak aj zamestnanec vydezinfikuje ruky a zmeria teplotu.

 • Zisťovanie záujmu o domáce samotestovanie
  • Na základe usmernenia MŠVVŠ Vás žiadame o vyjadrenie záujmu o domáce samotestovanie do 26. 8. 2021. Svoj záujem môžete vyjadriť cez stránku edupage alebo na mail sos.rakovice@zupa-tt.sk

   Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Letná škola .

  Začala sa LETNÁ ŠKOLA! Naši žiaci – prváci aranžéri a záhradníci absolvujú v dňoch 16.-27. augusta praktické vzdelávanie, aby si doplnili a v praxi overili vedomosti nadobudnuté počas dištančného vzdelávania. Posledné dva prázdninové týždne sa budú pod vedením učiteľov odborných predmetov vzdelávať v oblastiach vegetatívneho rozmnožovania rastlín, zberových prác v lete a viazačských a aranžérskych techník. S elánom a dobrou náladou sa pustili do práce na cvičných políčkach, v odborných učebniach, skleníku aj v školskom parku.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice
  Rakovice 25, 922 08 Rakovice
 • 033/ 77 961 08

Fotogaléria