Škola

Nedeľa 12. 7. 2020

Počet návštev: 1475945

!!!USMERNENIE!!!

Ministerstva zdravotníctva

ku koronavírusu COVID 19

(otvor súbor)

ČO ROBIŤ, AK STE CHORÝ

 _o_robi_ak_ste_chor_COVID_19.pdf

10 ODPORÚČANÍ PRI COVID-19

 10_odpor_an_ke_ste_doma_COVID_19.pdf

COVID-19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia

 Osoby_s_vy_m_rizikom_ochorenia_COVID_19.pdf

COVID-19: Pomoc sebe a druhým

 Pomoc_sebe_a_druh_m_COVID_19.pdf

Napísali, vysielali o nás

ŠTUDUJ S NAMI, ČO ŤA BAVÍ

 

Novinky

 • 2.kolo prijímacích skúšok

  SOŠ RR Rakovice vyhlasuje v súlade § 66 ods. 7 zákona č . 245 /2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do l. ročníka štvorročného a trojročného štúdia v školskom roku 2020/2021.

  Pre 2. kolo prijímacích skúšok platia rovnaké kritériá ako pre 1. kolo prijímacích skúšok.

  Voľné miesta sú v nasledujúcich študijných a učebných odboroch:

  študijné odbory:

  4239M floristika

 • DÔLEŽITÉ TERMÍNY PRE MATURANTOV

  Informácie pre maturantov

  V školskom roku 2019/2020 sa známka z ústnej maturity a aj jej praktickej časti vypočíta z priemeru známok. Ak som nespokojný so známkou, ktorá mi vyšla, maturujem v období od 25. mája do 13. júna 2020. Bližie info tu: AKO TENTO ROK zMATURUJEM

 • UPOZORNENIE

  Vážení rodičia a žiaci,

  v súvislosti s usmerením ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyučovanie bude prerušené až do odvolania.

  Počas tohto obdobia budú učitelia zasielať pokyny žiakom na štúdium elektronickou formou cez edupage, žiaci sledujte si vaše kontá na edupage - položku správy (ikona obálka).

  V prípade straty hesla na konto edupage kontaktujte Ing.Máriu Mikloškovú emailom: mikloskova.maria@zupa-tt.sk alebo cez FB.

  O ďalších prípadných zmenách budeme informovať prostredníctvom web stránky školy a FB.

 • tel: 033 22 11 220


 • Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice pripravila prezentáciu školy dňa 13.februára v Elektrárni v Piešťanoch. Kde privítala množstvo návštevníkov z radov žiakov, seniorov a ostatnej verejnosti. V rámci podujatia Valentín v Elektrárni pripravila pre návštevníkov výstavu machových obrazov, módnu prehliadku, aranžérsky kurz, zaujimavé prednášky z oblasti floristiky a záhradníctva, výrobu originálnych valentínok a mnoho ďalších aktivít.

  Počas danej akcie prebiehalo súbežne multiplikačné podujatie projektu Erasmus+ „Slow food long life: lost tradition back to kitchen“, ktoré organizovalo združenie Europea Slovakia, nakoľko SOŠ regionálneho rozvoja sa aktívne podieľali na tomto projekte.

 • Valentínsky ples v SOŠ regionálneho rozvoja v Rakoviciach 14.februára 2020

 • DEŇ OTVORENYCH DVERÍ 10. december 2019

  Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice v rámci Dňa otvorených dverí v spolupráci s Centrom voľného času Ahoj Piešťany usporiadali súťaž pre žiakov základných škôl vo vianočnom aranžovaní. Úlohou súťažiacich bolo v stanovenom limite vyrobiť vianočný svietnik, veniec a dekoráciu na stôl.

  Europea Slovakia prezentovala projekt “SLOW FOOD LONG LIFE LOST TRADITIONS BACK TO KITCHEN” a pripravila zaujímavý workshop "Vianočné oblátky" kde študenti a široká verejnosť mala možnosť naučiť sa piecť tradičné vianočné oblátky s maslom a medom.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
  Hlavná 25, 922 08 Rakovice
 • 033/ 77 961 08

Fotogaléria