• 4511 L záhradníctvo


   • Elektronická prihláška na štúdium

    Prihlaska_na_nadstavbove_studium.pdf papierová forma

    2-ročné nadstavbové štúdium určené pre absolventov  3-ročných učebných odborov

    Budeš vedieť navrhovať záhrady, schopný samostatne a zodpovedne pracovať vo výrobe, predaji a dovoze okrasných drevín, kvetín, ovocných rastlín, zeleniny a ovocia, navrhovať, tvoriť a udrzovať sadovnícke úpravy a podnikať v oblasti záhradníctva.