Škola

Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Súhrnná správa 2 Q 2021 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s DPH 30.06.2021
VO: Súhrnná správa 2 Q 2021 Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 s DPH 30.06.2021
VO: Súhrnná správa 1 Q 2021 Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods.10 a 11 s DPH 31.03.2021
VO: Súhrnná správa 1 Q 2021 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s DPH 31.03.2021
VO: Súhrnná správa 4 Q 2020 súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou 5.000.- s DPH 31.12.2020
VO: Súhrnná správa 4 Q 2020 súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu 1.000.- s DPH 31.12.2020
VO: Súhrnná správa 3 Q 2020 súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou 5.000.- s DPH 30.09.2020
VO: Súhrnná správa 3 Q 2020 súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu 1.000.- s DPH 30.09.2020
VO: Súhrnná správa 2 Q 2020 súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou 5.000.- s DPH 30.06.2020
VO: Súhrnná správa 2 Q 2020 súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu 1.000.- s DPH 30.06.2020
VO: Súhrnná správa 1 Q 2020 súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou 5.000.- s DPH 31.03.2020
VO: Súhrnná správa 1 Q 2020 súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu 1.000.- s DPH 31.03.2020
VO: Súhrnná správa 4 Q 2019 súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou 5.000.- s DPH 31.12.2019
VO: Súhrnná správa 4 Q 2019 súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu 1.000.- s DPH 31.12.2019
VO: Súhrnná správa 3 Q 2019 súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou 5.000.- s DPH 30.09.2019
VO: Súhrnná správa 2 Q 2019 súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu 1.000.- s DPH 30.06.2019
VO: Súhrnná správa 2 Q 2019 súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou 5.000.- s DPH 30.06.2019
VO: Súhrnná správa 1 Q 2019 súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou 5.000.- s DPH 31.03.2019
VO: Súhrnná správa 1 Q 2019 súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu 1.000.- s DPH 31.03.2019
VO: Súhrnná správa 4 Q 2018 boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 31.12.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/68

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice
    Rakovice 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria