Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva 22/2018 zmluva o nájme nebytových priestorov 139.- bez DPH 17.08.2018 Iveta Hanšutová Veselé 65
Faktúra 20181556 BOZP a PO 162,00 s DPH 1/2018 10.08.2018 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava
Faktúra 242018 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 10.08.2018 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava
Faktúra 3500318952 telefonický poplatok - mobilný 46,32 s DPH 0320128079 10.08.2018 Slovak Telekom Bratislava
Faktúra 1051818081 elektrická energia 1 023,49 s DPH TT0145/2008 08.08.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany
Faktúra 2018165 profilaktika PC 156,00 s DPH 23/2015 08.08.2018 Bleskanet s.r.o., Trnava
Faktúra 3201800745 komunálny odpad 437,74 s DPH dod č.1 k Z 2020462007 07.08.2018 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné
Faktúra 8214112368 telefonický poplatok - pevná linka 81,02 s DPH 9905500515 07.08.2018 Slovak Telekom Bratislava
Faktúra 20180799 materiál na opravu a údržbu 122,46 s DPH 1391/18 06.08.2018 Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany
Faktúra 180830120 internet 33,90 s DPH 13/2016 06.08.2018 CNS s.r.o., Bratislava
Faktúra 1011839706 elektrická energia 21,25 s DPH TT0145/2008 03.08.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany
Faktúra 802384 potraviny 115,75 s DPH 03.08.2018 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica
Faktúra 252018 zviazanie triedných kníh 182,30 s DPH 03.08.2018 Helena Richtáriková, Kníhviazačstvo, Pov.Bystrica
Faktúra 7328789377 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 03.08.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
Faktúra 7328789367 MO plyn sl.byt 280,00 s DPH 3101401654 03.08.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
Faktúra 201812010 komunálny odpad bufet 0,12 s DPH 36/2016 03.08.2018 ENVI-PAK, a.s., Bratislava
Faktúra 7328789276 MO plyn hala 12,00 s DPH 3100051968 03.08.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
Faktúra 1011839705 elektrická energia 998,34 s DPH TT0145/2008 03.08.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany
Faktúra 3018931881 gastrolístky 1 118,40 s DPH 8/2017 03.08.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina
Faktúra 1811110301 tepelná energia 3 497,21 s DPH 15/2009/P 03.08.2018 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava
zobrazené záznamy: 1-20/8014