Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 0482018 zviazanie triedných výkazov 95,50 s DPH 13.12.2018 Helena Richtáriková, Kníhviazačstvo, Pov.Bystrica
Faktúra 2228014525 potraviny 62,10 s DPH 1812284422 7/2014 13.12.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 2230011392 potraviny 52,45 s DPH 1812285048 8/2014 13.12.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 3500423389 telefonický poplatok - mobilný 49,34 s DPH 0320128079 13.12.2018 Slovak Telekom Bratislava
Faktúra 1893911 pranie a prenájom rohoží 67,39 s DPH 5/2017 13.12.2018 Lindstrom, s.r.o. Trnava
Objednávka 1457/18 kancelársky materiál s DPH 13.12.2018 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany
Faktúra 118083 žiarovky 147,00 s DPH 1470/18 13.12.2018 Taltom s.r.o., Štútovo
Faktúra 2226013852 potraviny 652,99 s DPH 1812284422 7/2014 12.12.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 2226013853 čistiace prostriedky 72,85 s DPH 1812283915 7/2014 12.12.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 2226013854 čistiace prostriedky 25,85 s DPH 1812283921 8/2014 12.12.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 2226013855 tovar bufet 48,34 s DPH 1812283873 8/2014 12.12.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Zmluva 40/2018 zmluva o nájme nebytových priestorov 52.- bez DPH 12.12.2018 Obvodná poľovnícka komora Piešťany
Faktúra 891694 potraviny 260,81 s DPH 1753/18 27/2016 11.12.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica
Faktúra 180436 elektrický kotol,mraziaci box 11 976,00 s DPH 1463/18 11.12.2018 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany
Faktúra 18597 ovocie,zelenina 13,92 s DPH 1754/18 11.12.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
Faktúra 180433 čistiace prostriedky 82,37 s DPH 1465/18 11.12.2018 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany
Faktúra 9265102862 tovar bufet 93,89 s DPH 11.12.2018 Coca Cola Bratislava
Faktúra 18592 ovocie,zelenina 116,29 s DPH 1752/18 11.12.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
Faktúra 00872018 materiál OV 2 028,86 s DPH 1460/18 10.12.2018 Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava
Faktúra 3129181424 komunálny odpad ŠJ 48,00 s DPH 11027351 10.12.2018 Marius Pepersen Trenčín
zobrazené záznamy: 1-20/8475