• 2% DANE Education n.f

    • Formulár pre 2% dane si môžete stiahnúť tu: tlačivo 2%dane

     Vážení rodičia, priatelia školy

     dovoľte, aby som sa Vám prihovorila na začiatku roku 2024 s prosbou o príspevok na činnosť školy formou poukázania 2% Vašich daní.

     Škola má zriadený neziskový fond pod názvom „Vzdelávanie education n.f.“, IČO: 36083925, kde môžete po zúčtovaní Vašich príjmov a ich zdanení venovať 2%  z Vašich daní, ktoré by inak skončili v štátnom rozpočte.

     Škola tieto prostriedky využíva na športové potreby pre žiakov, učebné pomôcky, ako príspevok na exkurzie a pomoc sociálne odkázaným žiakom a i.

     Pevne veríme, že aj Vy využijete možnosť podporiť aktivity školy a tým pomôžete zlepšovať podmienky  vzdelávania aj Vášho dieťaťa na našej škole.

     Za Vašu láskavosť a ochotu vopred ďakujeme za žiakov  a zamestnancov školy

                                                   

                                                                                                                Mgr.Henrieta Kunicová

                                                                                                                  riaditeľka školy

      

     Formulár na príspevok 2% je pripravený na našej webovej stránke školy v sekcií 2% DANE Education n.f .