• Zmluvy Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice

   •  

    Zmluvy od 01.01.2013 sú na tejto adrese

     

    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ / Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015   počítače, telekomunikačná technika 6400.- s DPH   16.12.2013 19.12.2013 31.12.2013 20.12.2013 NDX, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     16.12.2013
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015   rekonštrukcia šatne a sociálnych zariadení v priestoroch telocvične 7800.- s DPH   16.12.2013 19.12.2013 31.12.2013 20.12.2013 Roman Benedik Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     16.12.2013
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015   Notebook, televízor 1000.- s DPH   28.11.2013 06.12.2013 15.12.2013 09.12.2013 AGE s.r.o Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     28.11.2013
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015   Podlahová krytina 7000.- s DPH   26.11.2013 03.12.2013 20.12.2013 04.12.2013 Gama podlahy Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     26.11.2013
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015   Penové matrace 4000.- s DPH   13.11.2013 20.11.2013 15.12.2013 22.11.2013 MRAVA Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     13.11.2013
    Zmluva Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení servisných služieb Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení servisných služieb   s DPH   02.01.2013       ENERGOCLIMA spol. s r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     02.01.2013
    Zmluva VSM/26/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 240 s DPH   14.12.2012       Stredná odborná škola záhradnícka Ovocinárska únia SR, Bratislava     14.12.2012
    Zmluva KA/23/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov   s DPH   13.12.2012       Stredná odborná škola záhradnícka JUDr. Tatiana Chrenková     13.12.2012
    Zmluva UP/24/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov   s DPH   13.12.2012       Stredná odborná škola záhradnícka Libor Bohunický Veľké Orvište     13.12.2012
    Zmluva Príloha č. 1 k zmluve o dodávke a odbere TE Príloha č. 1 k zmluve o dodávke a odbere TE   s DPH   11.12.2012       Dalkia, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     11.12.2012
    Zmluva Príloha č. 1 k zmluve o dodávke a odbere TE ŠI Príloha č. 1 k zmluve o dodávke a odbere TE ŠI   s DPH   11.12.2012       Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     11.12.2012
    Faktúra 20122762 Čistiace a hygienické potreby 256,59 s DPH   07.12.2012       DAMITO s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     21.12.2012
    Faktúra 70818730 Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 06/2012 13,8 s DPH   06.12.2012       KOMENSKY, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     20.12.2012
    Faktúra 1221205 Predplatné časopisu "Sady a Vinice" č. 1 - 6/2013 12 s DPH   06.12.2012       Naše pole, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     20.12.2012
    Zmluva VSM/25/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 51 s DPH   05.12.2012       Stredná odborná škola záhradnícka BestGuest, s.r.o. Banská Bystrica     05.12.2012
    Faktúra 7003908 Strava študentov za mesiac november 2012 94,39 s DPH   05.12.2012       SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     20.12.2012
    Faktúra 1442012 Výkon bezpečnostnotechnickej služby podľa zák. č 124/2006 Z.z. o BOZP - november 2012 120 s DPH   05.12.2012       Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     20.12.2012
    Faktúra 52012 Členský príspevok na rok 2012 50 s DPH   05.12.2012       Združenie arborét a botanických záhrad Slovenska Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     20.12.2012
    Faktúra 120101051 Materiál na krúžok 29,33 s DPH   05.12.2012       Zoltán Tamašek bio Tomal Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     20.12.2012
    Faktúra 1200041 Technické zabezpečenie za mesiac 11/2012, materiál pre výpočtovú techniku 362,16 s DPH   04.12.2012       NDX, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     20.12.2012
    Faktúra 20122495 Pranie prádla 55,27 s DPH   04.12.2012       JASO s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     19.12.2012
    Objednávka 262012 Čistiace potreby podľa vlastného výberu   s DPH   03.12.2012       DAMITO s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Erika Bartíková Erika Bartíková 05.12.2012
    Zmluva Zmluva o zabezpečení stravy Zmluva o zabezpečení stravy   s DPH   01.12.2012       Stredná odborná škola záhradnícka Školské hospodárstvo Piešťany     01.12.2012
    Objednávka   Materiál pre výpočtovú techniku   s DPH   28.11.2012       NDX, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Eva Stručková Ing.. Eva Stručková - riaditeľka školy 03.12.2012
    Faktúra 20122555 Čistiace a hygienické potreby 279,88 s DPH   21.11.2012       DAMITO s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     19.12.2012
    Objednávka 252012 Pranie prádla   s DPH   20.11.2012       JASO s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Erika Bartíková Erika Bartíková 29.11.2012
    Faktúra 3201201123 Zhotovené kópie ALL IN 8,87 s DPH   16.11.2012       FaxCopy, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     19.11.2012
    Faktúra 120559 Kancelársky materiál 52,48 s DPH   15.11.2012       Milan Letovance-LEMAX Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     16.11.2012
    Faktúra 1322012 Výkon bezpečnostnotechnickej služby podľa zák. č 124/2006 Z.z. o BOZP - október 2012 120 s DPH   14.11.2012       Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     16.11.2012
    Faktúra 212223747 Vodné, stočné - október 2012 1017,64 s DPH   14.11.2012       Trnavská vodárenská spoločnosť Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     16.11.2012
    Faktúra 96212 Refundácia tel.poplatkov za 10/2012 226,04 s DPH   12.11.2012       Trnavský samosprávny kraj Trnava Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     21.11.2012
    Faktúra 6860626743 Nájomné fľaša oceľová 53,57 s DPH   09.11.2012       MESSER Tatragas Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     14.11.2012
    Faktúra 3201201100 Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie 130,21 s DPH   09.11.2012       FaxCopy, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.11.2012
    Faktúra 1312004507 Elektrická energia - október 2012 - vyúčtovacia faktúra 856,66 s DPH   09.11.2012       MAGNA E.A. s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     14.11.2012
    Faktúra 3201200210 Oprava telefónnej klapky - kvalifikovaná práca technika 102 s DPH   09.11.2012       Telefónia s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     14.11.2012
    Objednávka   Kancelársky materiál   s DPH   09.11.2012       Milan Letovanec-LEMAX Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Ivana Langová   19.11.2012
    Faktúra 7211247941 Tel.poplatky za mesiac 10/2012 13,7 s DPH   08.11.2012       T... Mobile Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     09.11.2012
    Faktúra 120518 Kancelársky materiál - pap.xerox 137,28 s DPH   08.11.2012       Milan Letovance-LEMAX Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     14.11.2012
    Faktúra 812012 Zviazanie katalógov a triednych výkazov 99 s DPH   08.11.2012       Helena Richtáriková Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     09.11.2012
    Faktúra 7422012 Služby technika PO - IV.Q 2012 171 s DPH   08.11.2012       P.O.TECH R.Zomborský Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     09.11.2012
    Faktúra 1211110416 Tepelná energia - október 2012 5 274.14 s DPH   07.11.2012       Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     09.11.2012
    Faktúra 144112012 Odborná technická prehliadka športového náradia 70,71 s DPH   07.11.2012       Ľudovít Gereg - Servis Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     14.11.2012
    Faktúra 120757 Pracovné oblečenie, pracovná obuv 57,9 s DPH   07.11.2012       Štefan Vacula SLOVEX Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     09.11.2012
    Objednávka 24/2012 Čistiace potreby podľa vlastného výberu   s DPH   07.11.2012       DAMITO s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Erika Bartíková Erika Bartíková 14.11.2012
    Faktúra 72c Zahraničná služobná cesta - Projekt Comenius 2064 s DPH   05.11.2012       Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     09.11.2012
    Faktúra 1212018735 Elektrická energia - november 2012 - zálohová faktúra 1500,96 s DPH   05.11.2012       MAGNA E.A. s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     09.11.2012
    Objednávka   Zviazanie katalógov a triednych výkazov   s DPH   05.11.2012       Helena Richtáriková Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Eva Stručková Ing.. Eva Stručková - riaditeľka školy 12.11.2012
    Faktúra 70818730 Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 10/2012 13,8 s DPH   05.11.2012       KOMENSKY, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     09.11.2012
    Zmluva Zmluva o nájme Zmluva o nájme služobného bytu   s DPH   05.11.2012       Viera Drobná Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     22.11.2012
    Faktúra 1200039 Technické zabezpečenie za mesiac 10/2012 240 s DPH   05.11.2012       NDX, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     09.11.2012
    Faktúra 24550416 Všeobecný materiál - elektroinštalačný 196,56 s DPH   30.10.2012       Sventex, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     09.11.2012
    Faktúra 120100929 Inzercia v A.B. Piešťany 17,59 s DPH   29.10.2012       A.B.Piešťany, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     02.11.2012
    Zmluva TEL/16/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 10/hod. s DPH   29.10.2012       Stredná odborná škola záhradnícka PFK Piešťany     29.10.2012
    Objednávka   Elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu   s DPH   29.10.2012       Sventex, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Eva Paulechová Eva Paulechová 01.11.2012
    Faktúra 2122209955 List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním 64,8 s DPH   25.10.2012       ŠEVT a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     01.11.2012
    Faktúra 82012 Maliarske a natieračské práce 680,17 s DPH   24.10.2012       Stanislav Slávik Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     31.10.2012
    Faktúra 92012 Maliarske a natieračské práce 3895,54 s DPH   23.10.2012       Stanislav Slávik Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     09.11.2012
    Faktúra 9120003193 aSc Agenda Komplet SŠ 2013 327 s DPH   18.10.2012       ASC Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     22.10.2012
    Faktúra 2121000921 Floristický materiál podľa vlastného výberu 247,3 s DPH   18.10.2012       KVETA, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     22.10.2012
    Faktúra 3201201030 Zhotovené kópie ALL IN 15,18 s DPH   18.10.2012       FaxCopy, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     22.10.2012
    Objednávka   Zverejnenie inzerátu   s DPH   18.10.2012       A.B.Piešťany, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Eva Stručková Ing.. Eva Stručková - riaditeľka školy 24.10.2012
    Faktúra 7122414 Náklady na zemný plyn 09/2012 623,76 s DPH   17.10.2012       Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     22.10.2012
    Objednávka   Kancelársky materiál - pap.xerox   s DPH   17.10.2012       Milan Letovanec-LEMAX Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Ivana Langová Ing.. Eva Stručková - riaditeľka školy 24.10.2012
    Objednávka   Aranžérsky materiál podľa vlastného výberu   s DPH   16.10.2012       KVETA, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Eva Stručková Ing.. Eva Stručková - riaditeľka školy 17.10.2012
    Objednávka   aSc Agenda Komplet SŠ 2013   s DPH   16.10.2012       ASC Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Eva Stručková Ing.. Eva Stručková - riaditeľka školy 19.10.2012
    Faktúra 9081202233 Oprava kopírovacieho stroja CANON IR 2018 180,38 s DPH   15.10.2012       FaxCopy, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     22.10.2012
    Faktúra 1200423 Floristický materiál 47,14 s DPH   15.10.2012       Ignis Dekor, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     22.10.2012
    Zmluva TEL/14/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov   s DPH   15.10.2012       Stredná odborná škola záhradnícka TJ Sĺňava Piešťany     15.10.2012
    Zmluva Dodatok TEL/14/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov   s DPH   15.10.2012       Stredná odborná škola záhradnícka TJ Sĺňava Piešťany     15.10.2012
    Objednávka   Aranžérsky materiál podľa vlastného výberu   s DPH   12.10.2012       Ignis Dekor, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Eva Stručková Ing.. Eva Stručková - riaditeľka školy 19.10.2012
    Faktúra 212613771 Vodné, stočné - september 2012, zrážková voda - júl, august, september 2012 1184,57 s DPH   12.10.2012       Trnavská vodárenská spoločnosť Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.10.2012
    Faktúra 3201201014 Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie 88,74 s DPH   12.10.2012       FaxCopy, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.10.2012
    Faktúra 86812 Refundácia tel.poplatkov za 09/2012 174,5 s DPH   11.10.2012       Trnavský samosprávny kraj Trnava Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.10.2012
    Faktúra 1162012 Výkon bezpečnostnotechnickej služby podľa zák. č 124/2006 Z.z. o BOZP - september 2012 120 s DPH   11.10.2012       Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.10.2012
    Faktúra 7003158 Služby počas súťaže Victoria Regia 2012 1290,15 s DPH   11.10.2012       SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.10.2012
    Objednávka   Oprava kopírovacieho stroja CANON IR 2018   s DPH   10.10.2012       FaxCopy, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Ivana Langová   17.10.2012
    Faktúra 7210179728 Tel.poplatky za mesiac 09/2012 22,7 s DPH   10.10.2012       Slovak Telecom Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.10.2012
    Faktúra 1211110378 Tepelná energia - september 2012 2321,38 s DPH   09.10.2012       Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.10.2012
    Faktúra 1312003937 Elektrická energia - september 2012 - vyúčtovacia faktúra 272,81 s DPH   09.10.2012       MAGNA E.A. s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.10.2012
    Faktúra 120100863 Inzercia v A.B. Piešťany 23,1 s DPH   09.10.2012       A.B.Piešťany, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.10.2012
    Faktúra 1200338 Floristický materiál 69,36 s DPH   09.10.2012       Ignis Dekor, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.10.2012
    Faktúra 20122113 Čistiace a hygienické potreby 147,65 s DPH   09.10.2012       DAMITO s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.10.2012
    Faktúra Fa č. 2012486 Floristický materiál, nádoby, kvety 1480 s DPH   09.10.2012       RE+MI, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.10.2012
    Faktúra 1200035 Zdroj pre napájanie IP kamier 8x 163,38 s DPH   09.10.2012       NDX, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.10.2012
    Faktúra 6860617042 Nájomné fľaša oceľová 51,84 s DPH   09.10.2012       MESSER Tatragas spol. s r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.10.2012
    Objednávka   Pracovné oblečenie, pracovná obuv   s DPH   08.10.2012       Štefan Vacula SLOVEX Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Erika Bartíková Erika Bartíková 15.10.2012
    Zmluva AP/22/2012 zmluva o ubytovaní   s DPH   08.10.2012       Stredná odborná škola záhradnícka Mgr. Ľubica Hutyrová, Myjava     08.10.2012
    Zmluva AP/20/2012 zmluva o ubytovaní   s DPH   08.10.2012       Stredná odborná škola záhradnícka Ján Marafko     08.10.2012
    Faktúra 1200034 Technické zabezpečenie za mesiac 09/2012, materiál pre výpočtovú techniku 264 s DPH   04.10.2012       NDX, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.10.2012
    Faktúra 642012 Členský príspevok na rok 2012 100 s DPH   04.10.2012       Ovocinárska únia SR Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     09.11.2012
    Faktúra 1012263 Oprava motorovej kosačky MTD Bolens BL4047 vč.AA276T10768 65,06 s DPH   03.10.2012       LESTECH Vlastimil ŠIŠKA Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.10.2012
    Objednávka   Aranžérsky materiál podľa vlastného výberu   s DPH   03.10.2012       Ignis Dekor, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Eva Stručková Ing. Eva Stručková - riaditeľka školy 09.10.2012
    Faktúra 1079176 Výroba tlačív s logom, spracovanie grafiky 397,8 s DPH   02.10.2012       MONA PLUS, spol. s r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.10.2012
    Faktúra 306790 Floristický materiál 67,08 s DPH   02.10.2012       CUREL spol. s r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.10.2012
    Zmluva AP/19/2012 zmluva o ubytovaní   s DPH   02.10.2012       Stredná odborná škola záhradnícka Ján Marafko, Bratislava     02.10.2012
    Faktúra 306791 Floristický materiál 122,75 s DPH   02.10.2012       CUREL spol. s r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.10.2012
    Faktúra 70818730 Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 09/2012 13,8 s DPH   02.10.2012       KOMENSKY, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.10.2012
    Faktúra 306787 Floristický materiál 409,75 s DPH   02.10.2012       CUREL spol. s r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.10.2012
    Faktúra 1212017063 Elektrická energia - október 2012 - zálohová faktúra 1500,96 s DPH   02.10.2012       MAGNA E.A. s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.10.2012
    Faktúra 11205026 Tanier plytký 25 cm Ofelia - 150 ks 289,8 s DPH   01.10.2012       RM Gastro-JAZ s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.10.2012
    Objednávka 20/2012 Čistiace potreby podľa vlastného výberu   s DPH   01.10.2012       DAMITO s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Erika Bartíková Erika Bartíková 05.10.2012
    Zmluva TEL/18/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov   s DPH   01.10.2012       Stredná odborná škola záhradnícka Klub vodného póla, Piešťany     01.10.2012
    Faktúra 420120843 Seminár PAM 27.03 - Trnava 25.09.2012 44,4 s DPH   28.09.2012       VEMA s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.10.2012
    Objednávka   Oprava motorovej kosačky MTD Bolens BL4047 vč.AA276T10768   s DPH   28.09.2012       LESTECH Vlastimil ŠIŠKA Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Eva Stručková Ing.. Eva Stručková - riaditeľka školy 05.10.2012
    Objednávka   Floristický materiál podľa vlastného výberu   s DPH   28.09.2012       RE+MI, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Eva Stručková Ing.. Eva Stručková - riaditeľka školy 04.10.2012
    Zmluva VSM/15/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov   s DPH   28.09.2012       Stredná odborná škola záhradnícka VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava     28.09.2012
    Faktúra 20122008 Fólia 45/300m, potravinárska 13,92 s DPH   27.09.2012       DAMITO s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.10.2012
    Objednávka   Inzercia v A.B. Piešťany   s DPH   27.09.2012       A.B.Piešťany, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Eva Stručková Ing.. Eva Stručková - riaditeľka školy 05.10.2012
    Objednávka   Maliarske a natieračské práce, murárske práce   s DPH   26.09.2012       Stanislav Slávik Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Ivana Langová   10.10.2012
    Objednávka   Maliarske a natieračské práce, murárske práce   s DPH   26.09.2012       Stanislav Slávik Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Ivana Langová   10.10.2012
    Objednávka   Plytký biely tanier OFELIA 150 ks   s DPH   26.09.2012       RM Gastro-JAZ s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Peter Urban Peter Urban - vedúci ŠJ 05.10.2012
    Faktúra 1311200589 Čistiace potreby 11,34 s DPH   25.09.2012       MADEL Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.10.2012
    Objednávka 18/2012 Čistiace potreby   s DPH   25.09.2012       MADEL Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Erika Bartíková Erika Bartíková 05.10.2012
    Faktúra 432012 Floristický materiál 728,11 s DPH   24.09.2012       Mário Žiak - CANEA.SK Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.10.2012
    Zmluva VSM/17/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov   s DPH   24.09.2012       Stredná odborná škola záhradnícka ABS 1, spol. s r. o., Piešťany     27.09.2012
    Objednávka   Stravovacie služby pri príležitosti Victorie Regie   s DPH   24.09.2012       SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Eva Stručková Ing. Eva Stručková - riaditeľka školy 05.10.2012
    Objednávka   Oprava kamerového systému   s DPH   23.09.2012       NDX, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Eva Stručková Ing. Eva Stručková - riaditeľka školy 01.10.2012
    Faktúra 412090214 Finančný spravodajca, ročník 2013 19,98 s DPH   21.09.2012       Poradca podnikateľa, spol.s r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     24.09.2012
    Zmluva Zmluva o ubytovaní zmluva o ubytovaní   s DPH   21.09.2012       Stredná odborná škola záhradnícka UCM Trnava     21.09.2012
    Faktúra 120100811 Inzercia v A.B. Piešťany 27 s DPH   20.09.2012       A.B.Piešťany, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     24.09.2012
    Faktúra 7122225 Odborná skúška elektrického zariadenia - inštalácia v časti školy po havárii 122,86 s DPH   20.09.2012       Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     24.09.2012
    Faktúra 7122022 Náklady na zemný plyn 08/2012 413,99 s DPH   20.09.2012       Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.10.2012
    Objednávka 21/2012 Potravinová fólia 4 ks   s DPH   20.09.2012       DAMITO s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Erika Bartíková Erika Bartíková 03.10.2012
    Faktúra 112086171 Jedálne kupóny "LE CHEQUE DEJEUNER" 1305,84 s DPH   19.09.2012       LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     24.09.2012
    Faktúra 1012239 Oprava motorovej kosačky STIGA NG 504 99,49 s DPH   19.09.2012       LESTECH Vlastimil ŠIŠKA Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     24.09.2012
    Faktúra 3201200921 Zhotovené kópie ALL IN 10,85 s DPH   18.09.2012       FaxCopy, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     24.09.2012
    Objednávka   Oprava motorovej kosačky STIGA NG 504   s DPH   17.09.2012       LESTECH Vlastimil ŠIŠKA Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Eva Stručková Ing.. Eva Stručková - riaditeľka školy 28.09.2012
    Faktúra 1200187 Floristický materiál 108,44 s DPH   17.09.2012       Ignis Dekor, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     20.09.2012
    Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2012 PKR GR 3684 Dodatok č. 1 k zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2012 PKR GR 3684   s DPH   17.09.2012       Metodicko-pedagogické centrum Bratislava Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.12.2012
    Objednávka   Aranžérsky materiál podľa vlastného výberu   s DPH   17.09.2012       Mário Žiak - CANEA.SK Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Eva Stručková Ing.. Eva Stručková - riaditeľka školy 01.10.2012
    Faktúra 3201200894 Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie 57,49 s DPH   14.09.2012       FaxCopy, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     20.09.2012
    Faktúra 212217791 Vodné, stočné - august 2012 569,47 s DPH   14.09.2012       Trnavská vodárenská spoločnosť Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     20.09.2012
    Faktúra 77412 Refundácia tel.poplatkov za 08/2012 251,09 s DPH   14.09.2012       Trnavský samosprávny kraj Trnava Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     20.09.2012
    Faktúra 3201200905 Tonerová kazeta Black 315,1 s DPH   13.09.2012       FaxCopy, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     20.09.2012
    Faktúra 6860605473 Nájomné fľaša oceľová 53,57 s DPH   10.09.2012       MESSER Tatragas spol. s r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.09.2012
    Zmluva JED/13/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov   s DPH   10.09.2012       Stredná odborná škola záhradnícka Bytový podnik Piešťany     12.09.2012
    Faktúra 5021210273 Seminár "Ochrana osobných údajov" dňa 16.10.2012 Bratislava 49 s DPH   10.09.2012       Poradca podnikateľa, spol.s r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     24.09.2012
    Faktúra 7209126302 Tel.poplatky za mesiac 08/2012 12,61 s DPH   10.09.2012       T... Mobile Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.09.2012
    Faktúra 105/2012 Výkon bezpečnostnotechnickej služby podľa zák. č 124/2006 Z.z. o BOZP 120 s DPH   07.09.2012       Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.09.2012
    Faktúra 1211110340 Tepelná energia - august 2012 1 999.93 s DPH   07.09.2012       Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.09.2012
    Faktúra 2012148 Servisné práce na poplachovom systému narušenia 129,6 s DPH   07.09.2012       Ľuboš Jambor Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     12.09.2012
    Faktúra 20121834 Čistiace a hygienické potreby 76,95 s DPH   07.09.2012       DAMITO s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.09.2012
    Objednávka   Rev ízia elektrickej inštalácie   s DPH   05.09.2012       Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Ivana Langová   14.09.2012
    Faktúra 1012226 Oprava kosačky STARJet 15,5 HP 156,4 s DPH   05.09.2012       LESTECH Vlastimil ŠIŠKA Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.09.2012
    Faktúra 556/2012 Služby technika PO - III.Q 2012 171 s DPH   04.09.2012       P.O.- TECH Richard Zomborský Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.09.2012
    Faktúra 1212015005 Elektrická energia - september 2012 - zálohová faktúra 1500,96 s DPH   04.09.2012       MAGNA E.A. s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.09.2012
    Faktúra 2121000653 Floristický materiál 251,4 s DPH   04.09.2012       KVETA, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.09.2012
    Zmluva Dodatok TEL/01/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov   s DPH   03.09.2012       Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná stredná odborná škola pre športovcov, Piešťany     03.09.2012
    Zmluva Dodatok SSOŠ/02/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov   s DPH   03.09.2012       Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná stredná odborná škola pre športovcov, Piešťany     03.09.2012
    Zmluva Pristúpenie k Rámcovej dohode Poskytovanie služieb mobilného operátora   s DPH   03.09.2012       Slovak Telecom Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     14.11.2012
    Faktúra 1200031 Technické zabezpečenie za mesiac 08/2012, materiál pre výpočtovú techniku 304,48 s DPH   03.09.2012       NDX, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.09.2012
    Objednávka 15/2012 Čistiace a hygienické potreby   s DPH   31.08.2012       DAMITO s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Erika Bartíková Erika Bartíková 05.09.2012
    Zmluva TEL/09/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov   s DPH   31.08.2012       Stredná odborná škola záhradnícka MAKARA, s.r.o., Piešťany     31.08.2012
    Zmluva TEL/10/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov   s DPH   31.08.2012       Stredná odborná škola záhradnícka Ing. Ľubomír Javor, CSc., Piešťany     31.08.2012
    Faktúra 20121723 Čistiace a hygienické potreby 233,1 s DPH   31.08.2012       DAMITO s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.09.2012
    Zmluva Obchodná zmluva Obchodná zmluva   s DPH   31.08.2012       Milan Križák M a M Petra Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     31.08.2012
    Zmluva TEL/11/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov   s DPH   31.08.2012       Stredná odborná škola záhradnícka Mgr. Radoslav Opial, Piešťany     31.08.2012
    Faktúra 20120194 Dodanie a montáž skiel - oprava poškodených skiel na skleníku 94,03 s DPH   24.08.2012       Sklenárstvo Ľuboš Guzoň Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.09.2012
    Faktúra 7121865 Náklady na zemný plyn 07/2012 267,9 s DPH   22.08.2012       Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.09.2012
    Objednávka 14/2012 Čistiace potreby   s DPH   21.08.2012       DAMITO s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Erika Bartíková Erika Bartíková 03.09.2012
    Faktúra 93/2012 Výkon bezpečnostnotechnickej služby podľa zák. č 124/2006 Z.z. o BOZP 120 s DPH   15.08.2012       Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     27.08.2012
    Faktúra 3201200794 Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie 37,57 s DPH   15.08.2012       FaxCopy, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     27.08.2012
    Faktúra 212215430 Vodné, stočné - júl 2012 754,49 s DPH   15.08.2012       Trnavská vodárenská spoločnosť Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     27.08.2012
    Faktúra 68012 Refundácia tel.poplatkov za 07/2012 257,77 s DPH   10.08.2012       Trnavský samosprávny kraj Trnava Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     20.08.2012
    Faktúra 7208072967 Tel.poplatky za mesiac 07/2012 14,39 s DPH   09.08.2012       Slovak Telecom Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.08.2012
    Faktúra 6860595532 Nájomné fľaša oceľová 53,57 s DPH   09.08.2012       MESSER Tatragas Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.08.2012
    Faktúra 70818730 Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 07/2012 13,8 s DPH   09.08.2012       KOMENSKY, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.08.2012
    Faktúra 2012119 Servisné práce na poplachovom systému narušenia 153,6 s DPH   09.08.2012       Ľuboš Jambor Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.08.2012
    Faktúra 482012 Knihviazačské práce 109,2 s DPH   09.08.2012       Helena Richtáriková Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.08.2012
    Faktúra 1112167 Prevádzka a servis jedálenského systému obdobie 08/2012 300 s DPH   07.08.2012       WEBCONNECT, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.08.2012
    Faktúra 1211110302 Tepelná energia - júl 2012 2190,94 s DPH   07.08.2012       Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.08.2012
    Faktúra 1200029 Technické zabezpečenie za mesiac 07/2012 264 s DPH   07.08.2012       NDX, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.08.2012
    Faktúra 1212013364 Elektrická energia - august 2012 - zálohová faktúra 1500,96 s DPH   07.08.2012       Magna E.A. s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.08.2012
    Zmluva MSM/12/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 51 s DPH   31.07.2012       Stredná odborná škola záhradnícka Anna Hudáková, Piešťany     31.07.2012
    Zmluva Rámcová dohoda Rámcová dohoda   s DPH   31.07.2012       Mabonex Slovakia spol. s r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     31.07.2012
    Faktúra 2012120 Odborná prehliadka a odborné skúšky poplachového systému narušenia 186 s DPH   26.07.2012       Ľuboš Jambor Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.08.2012
    Faktúra 120147 Odborné publikácie 572 s DPH   24.07.2012       Profi Press Sk, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     27.07.2012
    Faktúra 2012/157 Registračný poplatok 66,3 s DPH   23.07.2012       Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.08.2012
    Faktúra 1200042 Oprava chladiarenského zariadenia Calex 900 235 s DPH   18.07.2012       Michal Maco Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.08.2012
    Faktúra 2122205161 Školské tlačivá na školský rok 2012/2013 151,42 s DPH   18.07.2012       ŠEVT a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     27.07.2012
    Faktúra 58512 Tel.poplatky za mesiac 06/2012 271,49 s DPH   16.07.2012       Trnavský samosprávny kraj Trnava Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     27.07.2012
    Faktúra 7121605 Náklady na zemný plyn 06/2012 598,96 s DPH   13.07.2012       Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.08.2012
    Faktúra 3201200701 Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie 54,11 s DPH   13.07.2012       FaxCopy, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     27.07.2012
    Faktúra 7207016817 Tel.poplatky za mesiac 06/2012 12,95 s DPH   13.07.2012       T... Mobile Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     27.07.2012
    Faktúra 212608406 Vodné, stočné - jún 2012 1226,49 s DPH   13.07.2012       Trnavská vodárenská spoločnosť Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     27.07.2012
    Faktúra 1211110264 Tepelná energia - jún 2012 2404,57 s DPH   11.07.2012       Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.08.2012
    Faktúra 120074 Floristický materiál 1398 s DPH   11.07.2012       Ing. Milan Charvát - ZÁHRADNÉ CENTRUM Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     27.07.2012
    Faktúra 6860585883 Nájomné fľaša oceľová 51,84 s DPH   11.07.2012       MESSER Tatragas Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     27.07.2012
    Faktúra 1312002572 Elektrická energia - jún 2012 - vyúčtovacia faktúra 54,65 s DPH   11.07.2012       Magna E.A. s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     27.07.2012
    Faktúra 81/2012 Výkon bezpečnostnotechnickej služby podľa zák. č 124/2006 Z.z. o BOZP 120 s DPH   11.07.2012       Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.08.2012
    Faktúra 2122100802 Materiál na údržbu 362,53 s DPH   11.07.2012       GAMA Myjava, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     27.07.2012
    Objednávka 5 Oprava chladiarenského zariadenia Calex 900 235 s DPH   11.07.2012       Michal Maco Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Peter Urban Peter Urban - vedúci ŠJ 12.07.2012
    Objednávka   Vodoinštalačný materiál 362,53 s DPH   10.07.2012       GAMA Myjava, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Eva Paulechová Eva Paulechová 11.07.2012
    Faktúra 1112144 Prevádzka a servis jedálenského systému obdobie 07/2012 300 s DPH   04.07.2012       WEBCONNECT, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     27.07.2012
    Faktúra 1207030120 Cestovné náklady zahraničné - Viedeň,Brusel a späť 1182 s DPH   03.07.2012       CK MALKO POLO, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     26.07.2012
    Faktúra 1200027 Technické zabezpečenie za mesiac 06/2012 240 s DPH   02.07.2012       NDX, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.07.2012
    Faktúra 1212011688 Elektrická energia - júl 2012 - zálohová faktúra 1500,96 s DPH   02.07.2012       Magna E.A. s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     27.07.2012
    Faktúra   Cestovné náklady - zahraničné - projekt Comenius 400 s DPH   02.07.2012       Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     27.07.2012
    Faktúra 70818730 Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 06/2012 13,8 s DPH   02.07.2012       KOMENSKY, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     27.07.2012
    Zmluva   Zmluva o zabezpečení stravy   s DPH   30.06.2012       Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná stredná odborná škola pre športovcov, Piešťany     31.08.2012
    Zmluva Zmluva o stravovaní Zmluva o stravovaní   s DPH   29.06.2012       Stredná odborná škola záhradnícka Stredná odborná škola technická, Piešťany     29.06.2012
    Zmluva Rámcová dohoda Rámcová dohoda   s DPH   29.06.2012       Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     29.06.2012
    Zmluva   Zmluva o zabezpečení stravy   s DPH   29.06.2012       Stredná odborná škola záhradnícka Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany     29.06.2012
    Zmluva Kúpna zmluva Kúpna zmluva   s DPH   28.06.2012       Ryba, spol. s r o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     28.06.2012
    Faktúra 122082 Ubytovanie,stravovanie - 12 žiakov, 3 učitelia 6400 s DPH   26.06.2012       Sächsische Bildungsgesellschaft furUmweltschutz Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     26.07.2012
    Zmluva PAR/08/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov   s DPH   25.06.2012       Stredná odborná škola záhradnícka Jozef Čepček ČEPO, Javorová 3, 921 01 Piešťany, IČO: 37471601     25.06.2012
    Faktúra 3201200603 Zhotovené kópie ALL IN 17,66 s DPH   19.06.2012       FaxCopy, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     26.06.2012
    Zmluva JED/07/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 23,24 s DPH   18.06.2012       Stredná odborná škola záhradnícka Daša Danišová, Piešťany     20.06.2012
    Faktúra 49112 Refundácia tel.poplatkov za 05/2012 266,24 s DPH   18.06.2012       Trnavský samosprávny kraj Trnava Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     26.06.2012
    Faktúra 7121344 Náklady na zemný plyn 05/2012 673,94 s DPH   18.06.2012       Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.08.2012
    Zmluva Darovacia zmluva B-2011/0176-000162442 Darovacia zmluva 3251,08 s DPH   14.06.2012       Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     08.11.2012
    Faktúra 212209983 Vodné, stočné - máj 2012 1268,45 s DPH   13.06.2012       Trnavská vodárenská spoločnosť Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     26.06.2012
    Faktúra 3201200571 Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie 74,6 s DPH   12.06.2012       FaxCopy, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     26.06.2012
    Faktúra 6860574871 Nájomné fľaša oceľová 53,57 s DPH   11.06.2012       Messer Tatragas spol. s r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     26.06.2012
    Faktúra 7205946677 Tel.poplatky za mesiac 05/2012 24,14 s DPH   08.06.2012       Slovak Telecom Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     26.06.2012
    Faktúra 1312002049 Elektrická energia - máj 2012 - vyúčtovacia faktúra 36,77 s DPH   08.06.2012       Magna E.A. s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     26.06.2012
    Zmluva JED/06/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 23,24 s DPH   07.06.2012       Stredná odborná škola záhradnícka Bytový podnik Piešťany     11.06.2012
    Faktúra 70818730 Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 05/2012 13,8 s DPH   06.06.2012       KOMENSKY, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     26.06.2012
    Faktúra 652012 Výkon bezpečnostnotechnickej služby podľa zák. č 124/2006 Z.z. o BOZP 120 s DPH   06.06.2012       Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     26.07.2012
    Faktúra 652012 Výkon bezpečnostnotechnickej služby podľa zák. č 124/2006 Z.z. o BOZP 120 s DPH   06.06.2012       Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     26.07.2012
    Faktúra 1211110226 Tepelná energia - máj 2012 2355,48 s DPH   06.06.2012       Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.08.2012
    Faktúra 5120612 Oprava kosačky STARJet 15,5 HP 368,7 s DPH   05.06.2012       Marián ŠUPA Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     26.07.2012
    Faktúra 1200025 Technické zabezpečenie za mesiac 05/2012 240 s DPH   05.06.2012       NDX, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     26.07.2012
    Zmluva Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2012 PKR GR 3684 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2012 PKR GR 3684   s DPH   05.06.2012       Metodicko-pedagogické centrum Bratislava Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.12.2012
    Faktúra 1212009462 Elektrická energia - jún 2012 - zálohová faktúra 1500,96 s DPH   04.06.2012       Magna E.A. s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     27.07.2012
    Faktúra 1112118 Prevádzka a servis jedálenského systému obdobie 06/2012 300 s DPH   01.06.2012       WEBCONNECT, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     26.06.2012
    Faktúra 120100429 Inzercia v A.B. Piešťany 29,48 s DPH   29.05.2012       A.B.Piešťany, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     26.06.2012
    Faktúra 120486 Pracovné oblečenie 64,42 s DPH   29.05.2012       Štefan Vacula SLOVEX Rovensko Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     26.06.2012
    Faktúra 115203715 Zahraničná služobná cesta 312,94 s DPH   29.05.2012       STUDENT AGENCY, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     31.05.2012
    Faktúra 115203714 Cestovné náhrady - zahraničné 312,94 s DPH   29.05.2012       STUDENT AGENCY, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     31.05.2012
    Faktúra 12047 Dielenská oprava plynového kotla ALBA 150 l 840 s DPH   28.05.2012       Miroslav Prvý - RSP Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     17.07.2012
    Faktúra 352012 Členský príspevok na rok 2012 100 s DPH   28.05.2012       EUROPEA SLOVAKIA Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     26.06.2012
    Objednávka   Oprava kosačky STARJet 15,5 HP 368,7 s DPH   24.05.2012       Marián ŠUPA Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Eva Stručková Ing. Eva Stručková - riaditeľka školy 29.05.2012
    Faktúra 39712 Refundácia tel.poplatkov za 04/2012 268,06 s DPH   21.05.2012       Trnavský samosprávny kraj Trnava Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     31.05.2012
    Faktúra 5120504 Oprava kosačky STARJet 15,5 HP 109,5 s DPH   18.05.2012       Marián ŠUPA Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     25.06.2012
    Faktúra 3612012 Služby technika PO - II.Q 2012 171 s DPH   18.05.2012       P.O.- TECH Richard Zomborský Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     31.05.2012
    Faktúra 3201200475 Zhotovené kópie ALL IN 20,81 s DPH   17.05.2012       FaxCopy, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     31.05.2012
    Faktúra 1311200282 Čistiace potreby 91,26 s DPH   17.05.2012       MADEL Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     26.06.2012
    Faktúra 2203101121 Údržba motorového vozidla Škoda Fabia 167,9 s DPH   16.05.2012       Araver a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     31.05.2012
    Objednávka 08/2012 Čistiace a hygienické potreby 91,26 s DPH   16.05.2012       MADEL Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Erika Bartíková Erika Bartíková 17.05.2012
    Objednávka 9/2012 Pracovné oblečenie, pracovná obuv 64,42 s DPH   15.05.2012       Štefan Vacula SLOVEX Rovensko Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Erika Bartíková Erika Bartíková 16.05.2012
    Faktúra 7121059 Náklady na zemný plyn 04/12 2839,67 s DPH   15.05.2012       Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.08.2012
    Faktúra 212207482 Vodné, stočné - apríl 2012 756,55 s DPH   15.05.2012       Trnavská vodárenská spoločnosť Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     31.05.2012
    Faktúra 1200024 Technické zabezpečenie za mesiac 04/2012, montáž novej kabeláže 260,28 s DPH   14.05.2012       NDX, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     17.07.2012
    Faktúra 86/4/2012 Cestovné náhrady - zahraničné 320 s DPH   14.05.2012       Rekord Sportowa Spólka Akcyjna Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     23.05.2012
    Faktúra 3201200438 Zhotovené kópie ALL IN 70,76 s DPH   14.05.2012       FaxCopy, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     23.05.2012
    Objednávka   Oprava motorového vozidla Fabia Combi 167,9 s DPH   14.05.2012       Araver a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Ivana Langová   30.05.2012
    Objednávka   Oprava kosačky STARJet 15,5 HP 109,5 s DPH   11.05.2012       Marián ŠUPA Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Eva Stručková Ing. Eva Stručková - riaditeľka školy 16.05.2012
    Faktúra 1312001543 Elektrická energia - apríl 2012 - vyúčtovacia faktúra 230,21 s DPH   11.05.2012       Magna E.A. s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     23.05.2012
    Faktúra 70818730 Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 04/2012 13,8 s DPH   09.05.2012       KOMENSKY, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     23.05.2012
    Faktúra 7204712307 Tel.poplatky za mesiac 04/2012 23,14 s DPH   09.05.2012       Slovak Telecom Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     23.05.2012
    Faktúra 6860562810 Nájomné fľaša oceľová 51,84 s DPH   09.05.2012       Messer Tatragas spol. s r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     23.05.2012
    Faktúra 1211110188 Tepelná energia - apríl 2012 4585,67 s DPH   09.05.2012       Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     27.07.2012
    Faktúra 1212007501 Elektrická energia - máj 2012 - zálohová faktúra 1500,96 s DPH   04.05.2012       Magna E.A. s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     23.05.2012
    Faktúra 52/2012 Výkon bezpečnostnotechnickej služby podľa zák. č 124/2006 Z.z. o BOZP 120 s DPH   04.05.2012       Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     23.05.2012
    Faktúra 1112096 Prevádzka a servis jedálenského systému obdobie 05/2012 300 s DPH   02.05.2012       WEBCONNECT, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     23.05.2012
    Faktúra 11201892 Oprava kotlov - elektronika, oprava plynovej panvice 58,8 s DPH   23.04.2012       RM Gastro-JAZ s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     26.04.2012
    Zmluva TEL/05/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov   s DPH   20.04.2012       Stredná odborná škola záhradnícka TJ Amatérsky krasokorčuliarsky oddiel, Piešťany     14.05.2012
    Faktúra 12036 Oprava kuchynského robota RE22 125,16 s DPH   19.04.2012       Miroslav Prvý - RSP Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     26.04.2012
    Objednávka   Oprava plynového kotla ALBA 150 l 840 s DPH   18.04.2012       Miroslav Prvý - RSP Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Peter Urban Peter Urban - vedúci ŠJ 25.04.2012
    Faktúra 3201200371 Zhotovené kópie ALL IN 16,48 s DPH   18.04.2012       FaxCopy, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     24.04.2012
    Faktúra 30312 Refundácia tel.poplatkov za 03/2012 299,76 s DPH   18.04.2012       Trnavský samosprávny kraj Trnava Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     24.04.2012
    Faktúra 7120795 Náklady na zemný plyn 03/12 5356,52 s DPH   18.04.2012       Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     26.06.2012
    Faktúra 212601875 Vodné, stočné - marec 2012 1158,67 s DPH   17.04.2012       Trnavská vodárenská spoločnosť Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     26.04.2012
    Objednávka   Údržba stravovacích zariadení   s DPH   16.04.2012       RM Gastro-JAZ s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Peter Urban Peter Urban - vedúci ŠJ 18.04.2012
    Faktúra 1312001194 Elektrická energia - marec 2012 - vyúčtovacia faktúra 916,1 s DPH   16.04.2012       Magna E.A. s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     19.04.2012
    Faktúra 20120629 Čistiace a hygienické potreby 269,23 s DPH   13.04.2012       DAMITO s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     24.04.2012
    Faktúra 3201200356 Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie 104,99 s DPH   13.04.2012       FaxCopy, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     24.04.2012
    Faktúra 3201200317 Tonerová kazeta Black 25,5 s DPH   12.04.2012       FaxCopy, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     24.04.2012
    Faktúra 3120180184 Registrácia školy v katalógu stredných škôl 31,2 s DPH   12.04.2012       Lukáš Kandler Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     26.04.2012
    Faktúra 1211110150 Tepelná energia - marec 2012 6602,02 s DPH   11.04.2012       Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     27.07.2012
    Faktúra 7203502088 Tel.poplatky za mesiac 03/2012 23,65 s DPH   11.04.2012       Slovak Telecom Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     24.04.2012
    Faktúra 6860550680 Nájomné fľaša oceľová 53,57 s DPH   11.04.2012       MESSER Tatragas Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     24.04.2012
    Faktúra 70818730 Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 03/2012 13,8 s DPH   11.04.2012       KOMENSKY, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     24.04.2012
    Faktúra 392012 Výkon bezpečnostnotechnickej služby podľa zák. č 124/2006 Z.z. o BOZP 120 s DPH   11.04.2012       Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     24.04.2012
    Objednávka   Čistiace a hygienické potreby   s DPH   03.04.2012       DAMITO s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Erika Bartíková Erika Bartíková 05.04.2012
    Objednávka   Cvičebnice z nemeckého jazyka k maturite - VP   s DPH   03.04.2012       MEGABOOKS SK Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Mgr. Martina Karoly Mgr. Martina Karoly 05.04.2012
    Faktúra 1212005457 Elektrická energia - apríl 2012 - zálohová faktúra 1 500.96 s DPH   03.04.2012       Magna E.A. s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     26.04.2012
    Faktúra 1212005457 Elektrická energia - apríl 2012 - zálohová faktúra 1500,96 s DPH   03.04.2012       Magna E.A. s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     25.04.2012
    Objednávka   Učebnice nemeckého jazyka Direkt 2   s DPH   03.04.2012       MEGABOOKS SK Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Mgr. Martina Karoly Mgr. Martina Karoly 04.04.2012
    Faktúra 1112071 Prevádzka a servis jedálenského systému obdobie 04/2012 300 s DPH   02.04.2012       WEBCONNECT, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     24.04.2012
    Faktúra 1200016 Technické zabezpečenie za mesiac 03/2012 240 s DPH   02.04.2012       NDX, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     24.04.2012
    Faktúra 420120563 Seminár PAM 27.01 - Trnava 26.03.2012 44,4 s DPH   02.04.2012       VEMA s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     24.04.2012
    Faktúra 115202343 Cestovné náhrady - zahraničné 751,45 s DPH   29.03.2012       STUDENT AGENCY, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     30.03.2012
    Faktúra 115202276 Cestovné náhrady - zahraničné 626,26 s DPH   29.03.2012       STUDENT AGENCY, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     30.03.2012
    Faktúra 115202275 Cestovné náhrady - zahraničné 1610,65 s DPH   29.03.2012       STUDENT AGENCY, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     30.03.2012
    Faktúra 2122202278 Školské tlačivá k maturitám 26,03 s DPH   27.03.2012       ŠEVT a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     29.03.2012
    Faktúra 1101200887 Učebnice nemeckého jazyka Direkt 2 58,38 s DPH   27.03.2012       MEGABOOKS SK Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     24.04.2012
    Faktúra 1101200862 Cvičebnice z nemeckého jazyka k maturite - VP 97,72 s DPH   26.03.2012       MEGABOOKS SK Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     24.04.2012
    Objednávka   Údržba stravovacích zariadení   s DPH   22.03.2012       Miroslav Prvý - RSP Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Peter Urban Peter Urban - vedúci ŠJ 23.03.2012
    Faktúra 3201200272 Zhotovené kópie ALL IN 15,31 s DPH   19.03.2012       FaxCopy, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     29.03.2012
    Faktúra 1200010 Doménové služby 67,8 s DPH   16.03.2012       NDX, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     29.03.2012
    Faktúra 7120514 Náklady na zemný plyn 02/12 11884,08 s DPH   16.03.2012       Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     10.08.2012
    Faktúra 2203100583 Údržba motorového vozidla Škoda Fabia 178,96 s DPH   16.03.2012       Araver a.s. Trenčín Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     29.03.2012
    Faktúra 1200013 Materiál - výpočtová technika 216,3 s DPH   16.03.2012       NDX, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     29.03.2012
    Faktúra 1200012 Technické zabezpečenie za mesiac 02/2012 240 s DPH   16.03.2012       NDX, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     29.03.2012
    Faktúra 20912 Refundácia tel.poplatkov za 02/2012 290,29 s DPH   14.03.2012       Trnavský samosprávny kraj Trnava Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     21.03.2012
    Objednávka   Pripojenie plotra a náplne do plotra   s DPH   14.03.2012       NDX, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Eva Stručková Ing.. Eva Stručková - riaditeľka školy 15.03.2012
    Faktúra 212202239 Vodné, stočné - február 2012 738,04 s DPH   14.03.2012       Trnavská vodárenská spoločnosť Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     21.03.2012
    Faktúra 252012 Výkon bezpečnostnotechnickej služby podľa zák. č 124/2006 Z.z. o BOZP 120 s DPH   14.03.2012       Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     22.03.2012
    Faktúra 1312000764 Elektrická energia - február 2012 765,38 s DPH   12.03.2012       Magna E.A. s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     14.03.2012
    Objednávka   Údržba motorového vozidla Škoda Fabia   s DPH   12.03.2012       Araver a.s. Trenčín Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Eva Stručková Ing. Eva Stručková - riaditeľka školy 13.03.2012
    Faktúra 20120415 Čistiace a hygienické potreby 179,63 s DPH   12.03.2012       DAMITO s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     22.03.2012
    Faktúra 70818730 Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 01/2012 13,8 s DPH   09.03.2012       KOMENSKY, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.03.2012
    Faktúra 3201200232 Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie 103,78 s DPH   09.03.2012       FaxCopy, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     21.03.2012
    Zmluva VSM/04/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 116,17 s DPH   09.03.2012       Stredná odborná škola záhradnícka ISA Slovensko, Brezová 2, 921 77 Piešťany     20.03.2012
    Faktúra 6860531297 Nájomné fľaša oceľová 50,11 s DPH   08.03.2012       Messer Tatragas spol. s r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     09.03.2012
    Faktúra 1211110074 Tepelná energia - február 2012 7824,72 s DPH   08.03.2012       Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     24.04.2012
    Objednávka 32012 Čistiace a hygienické potreby   s DPH   05.03.2012       DAMITO s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Erika Bartíková Erika Bartíková 05.03.2012
    Faktúra 1212003868 Elektrická energia - marec 2012 1500,96 s DPH   02.03.2012       Magna E.A. s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.03.2012
    Faktúra 1112046 Prevádzka a servis jedálenského systému obdobie 03/2012 300 s DPH   01.03.2012       WEBCONNECT, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.03.2012
    Faktúra 2122201505 Školské tlačivá 46,62 s DPH   01.03.2012       ŠEVT a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany     15.03.2012
    Faktúra 1200008