• 4239 M FLORISTIKA

   • 4-ročný študijný odbor

    Floristika - 4239 - budeš - umelecky aranzovat' kvety a iné prírodné materiály, vytvarat' kvetinovú a dekoračnú upravu interiéru a exteriéru, poznávať rôzne druhy materiálov využívaných vo floristike, zabezpečovať pestovanie kvetín a sadovníckeho materiálu, využívať rôzne prírodniny vo viazaní a aranžovaní vo vzťahu k ochrane životného prostredia.

    Prehľad vyučovacích predmetov v odbore Floristika nájdete tu: FLORISTIKA