• Výlety, exkurzie a vychádzky

    • Plán výletov, exkurzií a vychádzok na šk. rok 2023/24

     Trieda

     Miesto

     Náplň

     Predmety

     1.MR/FL

     1. Piešťany

     2. Trnava

     1. odborná exkurzia – Naturea

     2. odborná exkurzia - Tvorsad

     1. KVE, SAD, OVO, PRX

     2. KVE, SAD, OVO, PRX

     2.MR/FL

     1. Piešťany

     2. Vrbové

     3. TT/NR/BA

     4. Bratislava/Budapešť

      

     5. Lednice

      

     6. Piešťany

     7. Trnava

     8. Východná

      

     9. Praha

      

     10. Varín

      

     11. Červený Kláštor

      

     12. Heršpice pri Brne

      

     13. Úľany nad Žitavou

      

     14. Budapešť

     1. odborná exkurzia –Victoria Regia

     2. odborná exkurzia – bylinkárka

     3. divadelné predstavenie

     4. odborná exkurzia – prehliadka mesta

     5. odborná exkurzia – prehliadka

      

     6. odborná exkurzia – Naturea

     7. odborná exkurzia – Tvorsad

     8. odborná exkurzia – bylinkové plantáže

     9. odborná exkurzia – Botanická záhrada, prehliadka mesta

     10. odborná exkurzia – Múzeum

     bylinkárstva

     11. odborná exkurzia – Múzeum a história oblasti

     12. odborná exkurzia – Future Farming

     13. odborná exkurzia – Žitavská farma

     14. odborná exkurzia – prehliadka mesta

     1. FLO, KVE, MAN, triedny učiteľ

     2. KVE, SAD, triedny učiteľ

     3. SJL, triedny učiteľ

     4. MAN, MKT, KVE, triedny učiteľ

      

     5. FLO, VAK, KVE, Man, triedny učiteľ

     6. KVE, SAD, OVO, PRX

     7. SAD, OVO, PRX

     8. KVE, SAD, triedny učiteľ

      

     9. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     10. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     11. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     12. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     13. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     14. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

     3.MR/FL

     1. TT/BA/NR

     2. Slovensko

     3. Piešťany

     4. Trnava

     5. Praha

      

     6. Varín

      

     7. Červený Kláštor

      

     8. Heršpice pri Brne

      

     9. Úľany nad Žitavou

      

     10. Budapešť

     1. divadelné predstavenie

     2. KOŽAZ

     3. odborná exkurzia – Naturea

     4. odborná exkurzia – Tvorsad

     5. odborná exkurzia – Botanická záhrada, prehliadka mesta

     6. odborná exkurzia – Múzeum bylinkárstva

     7. odborná exkurzia – Múzeum a história oblasti

     8. odborná exkurzia – Future Farming

     9. odborná exkurzia – Žitavská farma

     10. odborná exkurzia – prehliadka mesta

     1. SJL, triedny učiteľ

     2. triedny učiteľ

     3. KVE, SAD, OVO, PRX

     4. KVE, SAD, OVO, PRX

     5. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     6. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     7. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     8. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     9. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     10. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

     4.MR/FL

     1. Piešťany

     2. Trnava

     1. odborná exkurzia – Naturea

     2. odborná exkurzia – Tvorsad

     1. KVE, SAD, OVO, PRX

     2. KVE, SAD, OVO, PRX

     1.A/Ad

     1. Čab

      

     2. Dunajská Lužná

     3. Pusté Úľany

      

     4. Veselé

     5. Piešťany

     6. Praha

      

     7. Varín

      

     8. Červený Kláštor

      

     9. Heršpice pri Brne

      

     10. Úľany nad Žitavou

      

     11. Budapešť

     1. odborná exkurzia – trvalková škôlka

     2. odborná exkurzia – sklad ovocia

     3. odborná exkurzia – produkcia zeleniny

     4. odborná exkurzia – Plantex

     5. odborná exkurzia – Naturea

     6. odborná exkurzia – Botanická záhrada, prehliadka mesta

     7. odborná exkurzia – Múzeum

     bylinkárstva

     8. odborná exkurzia – Múzeum a história oblasti

     9. odborná exkurzia – Future Farming

     10. odborná exkurzia – Žitavská farma

     11. odborná exkurzia – prehliadka mesta

     1. KVE, SAD, triedny učiteľ

      

     2. SAD, OVO, triedny učiteľ

     3. ZTB, SAD, triedny učiteľ

      

     4. SAD, OVO, triedny učiteľ

     5. SAD, KVE, OVO, ZTB, PBZ

     6. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     7. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     8. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     9. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     10. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     11. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

     2.A/Ad

     1. Piešťany

     2. Praha

      

     3. Varín

      

     4. Červený Kláštor

      

     5. Heršpice pri Brne

      

     6. Úľany nad Žitavou

      

     7. Budapešť

     1. odborná exkurzia – Naturea

     2. odborná exkurzia – Botanická záhrada, prehliadka mesta

     3. odborná exkurzia – Múzeum bylinkárstva

     4. odborná exkurzia – Múzeum a história oblasti

     5. odborná exkurzia – Future Farming

     6. odborná exkurzia – Žitavská farma

     7. odborná exkurzia – prehliadka mesta

     1. SAD, KVE, OVO, ZTB, PBZ

     2. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     3. . SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     4. . SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     5. . SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     6. . SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     7. . SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

     3.A/Ad

     1. Piešťany

     2. Piešťany

      

     3. Lednice

     4. Bratislava

      

     5. Nitra

      

     6. Piešťany

      

     7. Slovensko

     8. Veselé

     9. Piešťany

     1. odborná exkurzia –Victoria Regia

     2. odborná exkurzia – Napoleonské kúpele – Mucha

     3. odborná exkurzia – prehliadka

     4. odborná exkurzia – Botanická záhrada

     5. odborná exkurzia – Botanická záhrada

     6. Dom umenia – divadelné predstavenie

     7. KOŽAZ

     8. odborná exkurzia – Plantex

     9. odborná exkurzia – Naturea

     1. KVE, triedny učiteľ

     2. triedny učiteľ

      

     3. KVE, SAD, triedny učiteľ

     4. KVE, FTT, triedny učiteľ

      

     5. KVE, SAD, ZTB, SAT

      

     6. SJL, triedny učiteľ

      

     7. triedny učiteľ

     8. KVE, SAD, OVO, ZTB, PBZ

     9. SAD, KVE, OVO, ZTB, PBZ

     4.A/Ad

     1. Piešťany

     2. Trnava

     3. Východná

      

     4. Bratislava

      

     5. Lednice

     6. Veselé

     7. Piešťany

     8. Praha

      

     9. Varín

      

     10. Červený Kláštor

      

     11. Heršpice pri Brne

      

     12. Úľany nad Žitavou

      

     13. Budapešť

     1. odborná exkurzia –Victoria Regia

     2. Kam na vysokú? – Roadshow

     3. odborná exkurzia – bylinkové plantáže

     4. odborná exkurzia – Flóra Bratislava

     5. odborná exkurzia – prehliadka

     6. odborná exkurzia – Plantex

     7. odborná exkurzia – Naturea

     8. odborná exkurzia – Botanická záhrada, prehliadka mesta

     9. odborná exkurzia – Múzeum

     bylinkárstva

     10. odborná exkurzia – Múzeum a história oblasti

     11. odborná exkurzia – Future Farming

     12. odborná exkurzia – Žitavská farma

     13. odborná exkurzia – prehliadka mesta

     1. KVE, triedny učiteľ

     2. triedny učiteľ

     3. KVE, SAD, triedny učiteľ

      

     4. KVE, SAD, triedny učiteľ

      

     5. KVE, triedny učiteľ

     6. KVE, SAD, OVO, ZTB, PBZ

     7. SAD, KVE, OVO, ZTB, PBZ

     8. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     9. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     10. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     11. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     12. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     13. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

     1.ZV

     1. Olomouc

     2. BA/ NR/ TT

     3. Viedeň

     4. Nitra

      

     5. TT/NR/BA

     6. Nitra

     7. Olomouc

     8. Trenčín

      

     9. Brno

      

     10. Viedeň

     11. Piešťany

     12. Veselé

     1. Odborná exkurzia – Flóra

     2. divadelné predstavenie

     3. prehliadka mesta

     4. odborná exkurzia – Starožitnícke a gazdovské trhy

     5. divadelné predstavenie

     6. odborná exkurzia – Gardenia

     7. Odborná exkurzia – Flóra

     8. odborná exkurzia – Záhradkársky veľtrh

     9. odborná exkurzia – veľtrh poľnohospodárskej techniky

     10. odborná exkurzia – Schonnbrun

     11. odborná exkurzia – Naturea

     12. odborná exkurzia – Plantex

     1. KVE, SAD, triedny učiteľ

     2. SJL, triedny učiteľ

     3. MKT, MAN, triedny učiteľ

     4. MAN, MKT, KVE, triedny učiteľ

     5. SJL, triedny učiteľ

     6. KVE, triedny učiteľ

     7. KVE, SAD, triedny učiteľ

     8. KVE, FLO, triedny učiteľ

      

     9. SAD, KVE, triedny učiteľ

      

     10. SAD, KVE, MAN, triedny učiteľ

     11. KVE, SAD, OVO, OVY

     12. KVE, SAD, OVO, OVY

     2.ZV

     1. Olomouc

     2. BA/ NR/ TT

     3. Viedeň

     4. Nitra

      

     5. TT/NR/BA

     6. Nitra

     7. Olomouc

     8. Trenčín

      

     9. Brno

      

     10. Viedeň

     11. Praha

      

     12. Varín

      

     13. Červený Kláštor

      

     14. Heršpice pri Brne

      

     15. Úľany nad Žitavou

      

     16. Budapešť

     1. Odborná exkurzia – Flóra

     2. divadelné predstavenie

     3. prehliadka mesta

     4. odborná exkurzia – Starožitnícke a gazdovské trhy

     5. divadelné predstavenie

     6. odborná exkurzia – Gardenia

     7. Odborná exkurzia – Flóra

     8. odborná exkurzia – Záhradkársky veľtrh

     9. odborná exkurzia – veľtrh poľnohospodárskej techniky

     10. odborná exkurzia – Schonnbrun

     11. odborná exkurzia – Botanická záhrada, prehliadka mesta

     12. odborná exkurzia – Múzeum

     bylinkárstva

     13. odborná exkurzia – Múzeum a história oblasti

     14. odborná exkurzia – Future Farming

     15. odborná exkurzia – Žitavská farma

     16. odborná exkurzia – prehliadka mesta

     1. KVE, SAD, triedny učiteľ

     2. SJL, triedny učiteľ

     3. MKT, MAN, triedny učiteľ

     4. MAN, MKT, KVE, triedny učiteľ

     5. SJL, triedny učiteľ

     6. KVE, triedny učiteľ

     7. KVE, SAD, triedny učiteľ

     8. KVE, FLO, triedny učiteľ

      

     9. SAD, KVE, triedny učiteľ

      

     10. SAD, KVE, MAN, triedny učiteľ

     11. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     12. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     13. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     14. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     15. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     16. SOC, DEJ, PRX, FYT, F

     3.ZV

     1. Olomouc

     2. BA/ NR/ TT

     3. Viedeň

     4. Nitra

      

     5. TT/NR/BA

      

     1. Odborná exkurzia – Flóra

     2. divadelné predstavenie

     3. prehliadka mesta

     4. odborná exkurzia – Starožitnícke a gazdovské trhy

     5. divadelné predstavenie

      

     1. KVE, SAD, triedny učiteľ

     2. SJL, triedny učiteľ

     3. MKT, MAN, triedny učiteľ

     4. MAN, MKT, KVE, triedny učiteľ

      

     5. SJL, triedny učiteľ

      

     1.NŠ

     1. Praha

      

     2. Varín

      

     3. Červený Kláštor

      

     4. Heršpice pri Brne

      

     5. Úľany nad Žitavou

      

     6. Budapešť

     1. odborná exkurzia – Botanická záhrada, prehliadka mesta

     2. odborná exkurzia – Múzeum bylinkárstva

     3. odborná exkurzia – Múzeum a história oblasti

     4. odborná exkurzia – Future Farming

     5. odborná exkurzia – Žitavská farma

     6. odborná exkurzia – prehliadka mesta

     1. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     2. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     3. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     4. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     5. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

      

     6. SOC, DEJ, PRX, FYT, FLO

     2.PV

     -

     -

     -

      

     Plán je možné v priebehu školského roka dopĺňať o aktuálne odborné exkurzie.

      

     Plán je možné v priebehu školského roka dopĺňať o aktuálne odborné exkurzie, výlety a vychádzky.