Škola

 • POĎ ŠTUDOVAŤ K NÁM A BUĎ ÚSPEŠNÝ

 • OZNÁMENIE

  OZNÁMENIE

  Vážení rodičia, milí žiaci

   

  oznamujeme Vám, že prezenčná výučba na Spojenej škole  Rakovice 25, pokračuje od 22.11. 2021.

  Žiak pred nástupom do školy vykoná samotest na COVID-19  a pri akomkoľvek príznaku ochorenia zostáva doma.

  Do školy treba priniesť vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané zákonným zástupcom, alebo dospelým žiakom.

   

                                                                                                                         Ing. Mária Múdra

                                                                                                                poverená riadením školy

 • Dištančná výučba

  Dištančná výučba

  Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice organizačná zložka Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25 prechádza na dištančnú výučbu od 12.11.2021 (piatok) do 19.11.2021 (piatok).

  Vyučujúci  budú žiakov  kontaktovať a poskytnú  im všetky potrebné informácie a pokyny k dištančnej výuke.

  Prosíme o zodpovedné pristupovanie k dištančnej forme vyučovania.

 • Victoria Regia 2021

  Blahoželáme naším výborným floristom a viazačom a aranžérom za skvelú reprezentáciu školy.

 • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

  ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

  Milí študenti, týmto Vám oznamujeme, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude dňa 2.9.2021 o 8:30 hod, žiaci idú do svojich tried (žiaci prvých ročníkov sa dostavia na nádvorie kaštieľa v parku, kde ich triedni učitelia budú očakávať). Predpokladané ukončenie je o 10:00 hod.

  Žiak aj zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania (pobytu v škole) podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

  Pri vstupe do budovy školy si každý žiak aj zamestnanec vydezinfikuje ruky a zmeria teplotu.

  Pri prvom nástupe do školy (prvý deň 2.9.2021) a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič neplnoletého žiaka/plnoletý žiak predloží škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.  STIAHNÚŤ TU

   

   

  Škola sa riadi školským semaforom schváleným 17.8.2021, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - celé znenie TU

   

 • Zisťovanie záujmu o domáce samotestovanie

  Zisťovanie záujmu o domáce samotestovanie
  • Na základe usmernenia MŠVVŠ Vás žiadame o vyjadrenie záujmu o domáce samotestovanie do 26. 8. 2021. Svoj záujem môžete vyjadriť cez stránku edupage alebo na mail sos.rakovice@zupa-tt.sk

   Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

 • Letná škola

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Letná škola .

  Začala sa LETNÁ ŠKOLA! Naši žiaci – prváci aranžéri a záhradníci absolvujú v dňoch 16.-27. augusta praktické vzdelávanie, aby si doplnili a v praxi overili vedomosti nadobudnuté počas dištančného vzdelávania. Posledné dva prázdninové týždne sa budú pod vedením učiteľov odborných predmetov vzdelávať v oblastiach vegetatívneho rozmnožovania rastlín, zberových prác v lete a viazačských a aranžérskych techník. S elánom a dobrou náladou sa pustili do práce na cvičných políčkach, v odborných učebniach, skleníku aj v školskom parku.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice
  Rakovice 25, 922 08 Rakovice
 • 033/ 77 961 08

Fotogaléria