Škola

 • Taliani prišli na skusy

   

   

  Jednou z aktivít Università Popolare del Fortore so sídlom v San Bartolomeo in Galdo (BN) je nielen vykonávanie vzdelávania, ale i intenzívna spolupráca so združením Europea Slovakia.

  V rámci tejto spolupráce boli talianskym partnerom požiadané dve školy – SOŠ Rakovice SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave o zorganizovanie náučnej exkurzie zameranej na poľnohospodársku výrobnú oblasť, spracovanie poľnohospodárskych produktov a oboznámenie sa s tradičnou kuchyňou lokality, v ktorej sa exkurzia vykonávala.

  Pobyt delegácie bol po celé obdobie, od 18. do 25. júla 2018 v internátnom zariadení SOŠ v Rakoviciach, odkiaľ účastníci denne vyrážali nielen na akcie vyplývajúce z ich tematického plánu, ale i spoznávanie histórie, kultúry, architektúry a života obyvateľov našej krajiny.

  I keď týždeň pobytu u nás bol krátky, na druhej strane bohatý program, ktorý absolvovali u každého talianskeho účastníka podľa ich vyjadrení zanechá dlhodobé a pozitívne spomienky na pobyt v Rakoviciach.

   

  Autor obrázkov: Mariagiovanna Marrasso

 • Slávnostné odovzdávanie výučných listov žiakom III.ZV a II.PV

 • Záverečné učňovské skúšky III.ZV a II.PV

  Do galérie Záverečné učňovské skúšky III.ZV a II.PV boli pridané fotografie.

 • Oznam 2. kolo prijímacích skúšok

  Oznam 2. kolo prijímacích skúšok

  2. kolo prijímacích skúšok sa bude konať 19.6.2018 (utorok) o 08:00 hod. v priestoroch SOŠ Rakovice.

 • Zahraničná mobilita v Golotczyznej, Poľsko

  Do galérie Poľsko 2018 boli pridané fotografie.

 • Flóra Bratislava 2018

  Do galérie Flóra Bratislava 2018 boli pridané fotografie.

 • Aranžovanie s Lászlom Főldesom

  SAKF začala turné po záhradníckych školách, kde florista Lászlo Főldes teoreticky a aj prakticky uviazal dve kytice, na ktorých vysvetlil techniku viazania, ale aj chyby, s ktorými sa stretáva na súťažiach ako porotca.

 • Predaj priesad

  Priesady zeleniny, letničiek a trvaliek si môžete zakúpiť v skleníku SOŠ Rakovice. Cenník priesad.

 • Ponuka študijných a učebných odborov v šk.r. 2018/2019

  študijné odbory:

  Manažment regionálneho cestovného ruchu - 6324 M - budeš - manažérom cestovnej kancelárie, animátorom, sprievodcom alebo delegátom v cestovnej kancelarii, referentom predaja zájazdov v informačnom centre, alebo aj samostatne podnikať v cestovnom ruchu.

  Floristika - 4239 M - budeš - umelecky aranžovat' kvety a iné prírodné materiály, vytvarat' kvetinovú a dekoračnú upravu interiéru a exteriéru, poznávať rôzne druhy materiálov využívaných vo floristike, zabezpečovať pestovanie kvetín a sadovníckeho materiálu, využívať rôzne prírodniny vo viazaní a aranžovaní vo vzťahu k ochrane životného prostredia.

  učebné odbory:

  Zahradnik - 4571 H - vieš sa uplatniť - vo výrobe, predaji a dovoze okrasných drevín, kvetín, ovocných rastlín, zeleniny, ovocia, budeš poznať ekonomické podmienky pre pestovanie a ochranu jednotlivých záhradných rastlín. Zorientuješ sa v obchodných činnostiach pri predaji zahradníckeho tovaru a potrieb.

  Viazač-aranžér kvetín - 4569 H - budeš vedieť vykonavať aranžérske práce pri úprave interiérov a exterierov ako kvetinový dizajnér a navrhovať výzdobu, viazať kytice a robiť aranžérske úpravy pre rôzne príležitosti (svadby, veľkonočnú, vianočnú výzdobu ... ) a podnikať v oblasti aranžovania.

  Praktická žena - 3161 F- Pracovné uplatnenie:- v prevádzkach zameraných na výrobu textilnej konfekcie- v rastlinnej a živočíšnej výrobe na poľnohospodárskych družstvách a farmách- vo vedení domácnosti- v lesnej výrobe

  Poľnohospodárska výroba - 4572 F - Uplatnenie absolventa: absolvent je pripravený na praktické zvládnutie prác v poľnohospodárskej výrobe a pri práci na farme. (oblasť rastlinnej a živočíšnej výroby), ovláda ručné práce a bežné práce v rastlinnej výrobe, najmä pri príprave osiva, sadiva, pri spracovaní pôdy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Podporte SOŠ Rakovice 2% z vašich daní

  Podporte SOŠ Rakovice 2% z vašich daní

  Vážený pán, vážená pani

  Dovoľujeme sa obrátiť na Vás s prosbou

  Naša škola poskytuje žiakom čo najlepšie podmienky pre ich úspešné štúdium a to po stránke odbornej, materiálneja personálnej. Z uvedeného dôvodu využívame všetky legálne možnosti, aby sme zabezpečili dostatok finančných zdrojov.Určite je Vám známe, že každý daňovník môže poukázať 2% zo svojich daní ním určenej právnickej osobe. Z tohto dôvodsme zriadili neziskový fond s názvom ,,Vzdelávanie education. n.f.“, na ktorý by sme Vás prosili poukázať 2% z Vašich daní

  Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane si môže stiahnuť tu: vyhlasenie

 • Celoštátna chemická olympiáda v SOŠ Rakovice

  Na strednej odbornej škole v Rakoviciach sa konala počas jarných prázdnin celoštátna chemická olympiáda pre stredné školy. Súťaž v Rakoviciach organizoval Slovenský inštitút mládeže Iuventa.

 • Vianočný pozdrav

  Prajeme Vám krásne vianočné sviatky a úspešný nový rok.

                                               vedenie SOŠ Rakovice

 • Vianočný Deň otvorených dverí v SOŠ Rakovice

   Malá vianočná hudobná ukážka. Spievali a hrali naše talentované žiačky Soňa Matkovčková, Veronika Mareková  a Klaudia Vaculová

 • DOD 15.DECEMBER

  Do galérie DOD 15.DECEMBER boli pridané fotografie.

 • Blahoželáme! Lenke Kernovej

  Lenka Kernová žiačka III.MR/PM/FL úspešne reprezentovala SOŠ Rakovice na súťaži stredných škôl v pretláčaní rukou, kde obsadila 1.miesto. (Lenka je uprostred)

  Do galérie Súťaž v pretláčaní rukou - Lenka Kernová boli pridané fotografie.

 • Stužková slávnosť IV.MR/PM

  Do galérie Stužková slávnosť IV.MR/PM boli pridané fotografie.

 • Stužková slávnosť II.NŠ

  Stužková slávnosť II.NŠ

  Do galérie Stužková slávnosť II.NŠ boli pridané fotografie.

 • Prezentácia stredných škôl na Myjave

  Do galérie Prezentácia stredných škôl na Myjave boli pridané fotografie.

  Dňa 8.11.2017 sme SOŠ Rakovice prezentovali na Myjave, kde prebiehala Prezentácia stredných škôl. Naši žiaci v podaní Timoteja Gajdoša, Dagmar Morávkovej a Simony Šajánkovej výborne prezentovali svoje študijné a učebné odbory na tejto akcii.  Spomínané podujatie navštívil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, zaujala ho aj prezentácia našej školy, kde mu žiaci následne podali informácie o škole. Timotej Gajdoš pánovi prezidentovi tiež prezentoval aranžérsku prácu, pri tejto príležitosti sme si dovolili pánovi prezidentovi venovať kyticu a adventný veniec. Tieto aranžmány boli vytvorené Timotejom k danej prezentácii stredných škôl.

   

 • Dni otvorených dverí v SOŠ Rakovice

  Video dokument z dňa otvorených dverí si môžete pozrieť TU

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Rakovice
  Hlavná 25, 922 08 Rakovice
 • 033/ 77 961 08

Fotogaléria