Škola

 • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

  ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

  Milí študenti, týmto Vám oznamujeme, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude dňa 2.9.2021 o 8:30 hod, žiaci idú do svojich tried (žiaci prvých ročníkov sa dostavia na nádvorie kaštieľa v parku, kde ich triedni učitelia budú očakávať). Predpokladané ukončenie je o 10:00 hod.

  Žiak aj zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania (pobytu v škole) podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

  Pri vstupe do budovy školy si každý žiak aj zamestnanec vydezinfikuje ruky a zmeria teplotu.

  Pri prvom nástupe do školy (prvý deň 2.9.2021) a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič neplnoletého žiaka/plnoletý žiak predloží škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.  STIAHNÚŤ TU

   

   

  Škola sa riadi školským semaforom schváleným 17.8.2021, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - celé znenie TU

   

 • Zisťovanie záujmu o domáce samotestovanie

  Zisťovanie záujmu o domáce samotestovanie
  • Na základe usmernenia MŠVVŠ Vás žiadame o vyjadrenie záujmu o domáce samotestovanie do 26. 8. 2021. Svoj záujem môžete vyjadriť cez stránku edupage alebo na mail sos.rakovice@zupa-tt.sk

   Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

 • Letná škola

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Letná škola .

  Začala sa LETNÁ ŠKOLA! Naši žiaci – prváci aranžéri a záhradníci absolvujú v dňoch 16.-27. augusta praktické vzdelávanie, aby si doplnili a v praxi overili vedomosti nadobudnuté počas dištančného vzdelávania. Posledné dva prázdninové týždne sa budú pod vedením učiteľov odborných predmetov vzdelávať v oblastiach vegetatívneho rozmnožovania rastlín, zberových prác v lete a viazačských a aranžérskych techník. S elánom a dobrou náladou sa pustili do práce na cvičných políčkach, v odborných učebniach, skleníku aj v školskom parku.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice
  Rakovice 25, 922 08 Rakovice
 • 033/ 77 961 08

Fotogaléria