Škola

 • Prijímanie žiakov 2023/2024 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice

  Prijímanie žiakov 2023/2024 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice

  Kritériá prijímania žiakov na šk.r 2023/2024 pre org.z. Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice

  Kritériá prijímania žiakov na šk.r 2023/2024 pre org.z. Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany 

 • AEROBIC

  AEROBIC

  Chceš sa zúčastniť AEROBICU v rámci župnej oplympiády?

  Prihlás sa u Mgr. Potrokovej do 15.4.2023

 • PARTI rozpočet

  PARTI rozpočet

  PARTI rozpočet

   

  4. etapa – KAMPAŇ

  Po vyhodnotení predložených návrhov predstavujeme konečný zoznam projektov:

   

  • I. MR/FL       EKO trieda – altánok v exteriéri

   

  • II. Z/V            Vzorkovník nových odrôd ovocných stromov, drevín a kríkov

   

  • II. MR/FL      Oddychová zóna v triedach prípadne na chodbe

               III. MR/FL

               I.NŠ, I.PV

   

  Predkladatelia projektov môžete pre Váš projekt získavať svojich spolužiakov, pedagógov, prevádzkových zamestnancov.

  Formy kampane:

  • Plagáty, letáky, videá, scénky, nástenky, výstavy, facebookové stránky... a iné

  Kampaň prebieha od: 22.3. 2023 – 12. 4. 2023

  Hlasovanie v termíne: 13. 4. 2023 – 20. 4. 2023

 • Pracovná ponuka

  Pracovná ponuka

  Decorgarden s.r.o. záhradné práce prijme do svojho kolektívu ľudí, ktorí majú záujem o prácu v záhradníckom odvetví (možnosť brigády)

  tel.číslo: 0915 236 345

  web: www.decorgarden.sk

  mail: decorgarden@decorgarden.sk

   

 • VODA JE ŽIVOT - výtvarná a literárna súťaž

  VODA JE ŽIVOT - výtvarná a literárna súťaž
 • DIGITÁLNY ŽIAK

  DIGITÁLNY ŽIAK

  Projekt digitálny žiak

  Cieľ projektu:Cieľom národného projektu je podpora rozvoja digitálnych zručností vo všeobecnosti a to prostredníctvom podpory nákupu digitálneho vybavenia. Prostredníctvom vybavenia cieľových skupín potrebným digitálnym vybavením a softvérom sa aktívne nepriamo podporí využívanie digitálnych technológií aj vo vzdelávacom procese. Projekt má za cieľ aj zlepšiť inklúziu a prístup k digitálnym technológiám pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Realizáciou projektu sa prispeje k plánovaným výsledkom intervencií OPII, pokiaľ ide o zvýšenie intenzity využívania služieb a vzdelávania sa v digitálnom prostredí.

  Cieľové skupiny:

  žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)

  - žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí

  - žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre rok 2022/2023)

  Bližšie info: https://digitalnyziak.sk/

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Spojenej školy Rakovice oznamuje rodičom a žiakom org.z.SOŠ RR Rakovice, že v zmysle paragrafu 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje žiakom Spojenej školy Rakovice dňa 21.3.2023 riaditeľské voľno.

  Odôvodnenie: riaditeľské voľno je udelené z dôvodu plánovanej opravy na vodovodnej sieti a prerušenie dodávky vody.

 • Nákup športových potrieb

  Nákup športových potrieb

  Vážení rodičia a milí žiaci, tým, že ste boli ochotní prispieť 2% z dane našej škole, mohli sme zakúpiť športové potreby, ktoré budú môcť žiaci využívať na hodinách telesnej a športovej výchovy. Pevne veríme, že aj v ďalšom roku poukážete 2%, ktoré budú určite opäť použité pre potreby žiakov.

 • Predĺženie ISIC kariet

  Predĺženie ISIC kariet

   

  Ako si predĺžiš zľavu v doprave na preukaze študenta cez sms?

   

  1. pošli sms na číslo 8844 v tvare: TC medzera PRIEZVISKO medzera ČÍSLO ČIPU (priezvisko zadávaj bez mäkčeňov a dĺžňov)

  2. počkaj na potvrdzujúcu sms, ktorá bude spoplatnená sumou 3,60 eur a slúži na zaplatenie poplatku za prolongáciu. Následne ti príde bezplatná SMS s potvrdením o úspešnej platbe.

  3. prilož preukaz študenta na terminál a aktivuj tak svoju zľavu.

  4. Ak chceš zakúpiť aj známku, treba vypísať žiadosť a požiadať administrátora o objednanie známky v hodnote 10,- eur.

 • Vyhlásenie o bezpríznakovosti

  Vážení rodičia,

      minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

  S účinnosťou od 1. septembra 2022 na účel školského vyučovania v škole (prezenčne) a prevádzky školských zariadení sa predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti.

  Z tohto dôvodu Vás prosíme o vyplnenie bezpríznakovosti Vášho dieťaťa v EduPage. Rovnako je možné odovzdať vyhlásenie o bezpríznakovosti prvý školský deň v papierovej forme.

  V prípade zhoršeného zdravotného stavu, pri ťažkostiach, príznakoch C19 poprosíme rodičov aby žiakov neposielali do školy a kontaktovali svojho triedneho učiteľa.

 • FLORAVIDA

  Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 4.mája zorganizovala celoslovenskú súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov s názvom Floravida. Kytice pre matky a kvetinové boxy zhotovovali štrnásti súťažiaci z piatich záhradníckych škôl na Slovensku.

  Víťazmi 1.ročníka sa stali žiaci Spojenej školy, Rakovice.

   

 • Súťaž "Veľká noc v Pruskom"

  Dňa 12.4. 2022 sa po dvojročnej prestávke konal 10. ročník súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov ,,Veľká noc v Pruskom,,. Úlohou bolo uviazať Jarnú kyticu a vysadiť veľkonočnú kvetinovú dekoráciu do exteriéru. Žiaci Spojenej školy Rakovice, Rakovice 25 sa umiestnili na všetkých troch miestach. 1. Miesto Milan Kulich, 2. Miesto Aneta Palšovičová, 3. Miesto Simona Mičková. Srdečne gratulujeme.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice
  Rakovice 25, 922 08 Rakovice
 • 033/ 77 961 08

Fotogaléria