Škola

 • Oznámenie o nástupe žiakov do škôl

  Oznámenie o nástupe žiakov do škôl

  Oznámenie o nástupe žiakov do škôl

   

       Na základe aktuálneho  oznámenia zriaďovateľa TTSK Vám oznamujem, že zriaďovateľ nedoporučuje  nástup žiakov do škôl od 22.02.2021 formou prezenčného  vzdelávania žiakov posledných ročníkov školy.

        Vyučovanie  všetkých žiakov bude pokračovať dištančnou formou.

  Ďalšie informácie budú Vám včas poskytnuté

   

                                                                                   

        Ing. Mária Múdra

                                                                                                riaditeľka

 • ŠTUDUJ S NAMI, ČO ŤA BAVÍ

 • Oznámenie

  Oznámenie

  Vyučovanie od 11.01.2021 aj naďalej bude prebiehať dištančnou formou. Vyučovanie začíname rozvrhom v párnom týždni.

   

 • Maturita 2021

  Maturita 2021

   

  V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa  4. januára 2021 informoval o záveroch zasadnutia konzília epidemiológov, hlavného hygienika SR a ministra zdravotníctva v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi skúšok.

  Oznámil, že „Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31. marca.".

  Zároveň oznámil, že sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 SA NEBUDE konať.

  Písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, cudzích jazykov a jazykov národnostných menšín sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021. Presný termín určí ministerstvo do 31. marca 2021.

  Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021. V prípade potreby môže prebiehať 2 týždne.

  Minsiterstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyzýva školy, aby "v obsahu maturitných otázok zohľadnili dištančné vzdelávanie a mieru, v akej prebrali v tomto čase jednotlivé učivo. V zmysle vyhlášky môžu toto učivo začleniť do maturitnej skúšky aj v zúženom rozsahu.“ 

  Viac informácií nájdete TU.

 • Potešili sme

  Každý rok spolu so študentmi v rámci praktickej výučby vyrábame vianočné svietniky. Tento rok je však iný a naše šikovné pani majsterky a vychovávateľky ich vytvárali samé. Darovaním týchto svietnikov sme sa snažili vytvoriť vianočnú atmosféru aj u ostatných a dopriali im radosť.

  TV LUX

 • Advent v SOŠ RR Rakovice

 • Oznam žiakom a zákonným zástupcom k dištančnému vzdelávaniu

  Oznam žiakom a zákonným zástupcom k dištančnému vzdelávaniu
 • PRERUŠENIE PREZENČNEJ FORMY VZDELÁVANIA OD 12.10.2020

  PRERUŠENIE PREZENČNEJ FORMY VZDELÁVANIA OD 12.10.2020

  Oznamujem Vám, že dňom 12.10.2020 do odvolania prerušujeme prezenčnú formu vzdelávania do odvolania. Od zajtra 12.10.2020 bude prebiehať dištančná forma vzdelávania, vyučujúci  Vás budú kontaktovať prostredníctvom Edupage.

  Žiadame žiakov Strednej odbornej školy regionálneho rozvoja Rakovice 25, aby ostali doma a nechodili do školy ani na internát.

  Veci z internátu si môžete prísť zobrať po dohovore s vedúcou internátu.

  O ďalších zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage.

  V prípade otázok kontaktujte svojich triednych učiteľov alebo sekretariát školy tel: 0337796108 .

   

 • VICTORIA REGIA 2020

  Žiaci SOŠ RR Rakovice Anna Janáčková, Silvia Sadloňová a Michal Slamka výborne reprezentovali školu na Majstrovstvách Slovenska vo floristike Victoria Regia 2020, kde preukázali svoj talent, zručnosť a kreativitu. Žiakov na súťaž pripravovali pani majsterka M. Bučkova a pani majsterka B. Mičkyova. Ďakujeme0

  Do galérie VICTORIA REGIA 2020 boli pridané fotografie.

 • Preukaz žiaka ISIC/EURO<26

  Preukaz žiaka ISIC/EURO<26

  Preukaz žiaka ISIC/EURO<26

  Vážení rodičia,
  aby Vaše deti mohli aj v novom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť. Ak ste tak zatiaľ neurobili, postupujte podľa krokov nižšie.

  Vážení rodičia,aby Vaše deti mohli aj v novom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť. Ak ste tak zatiaľ neurobili, postupujte podľa krokov nižšie.

  Pokyny: Preukaz žiaka ISIC/EURO<26

   

   

   

 • Informácie k začiatku školského roka 2020 – 2021

  Informácie k začiatku školského roka 2020 – 2021

  Milí žiaci,

  vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 ( v stredu ) o 8:00 hod. v kmeňových triedach, 1.ročníky sa zhromaždia na nádvorí v kaštieli v parku, kde si Vás prevezmú triedni učitelia.

  Všetci žiaci sú povinní riadiť sa nasledovnými pokynmi, inak vstup do školy nebude možný:

  • Pri príchode do školy mať vypísaný a podpísaný Zdravotný dotazník ( k stiahnutiu tu: Vyhlasenie_ZZ_o_bezinf.docx ) a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do školy ( k stiahnutiu tu: Dotaznik_a_vyhlasenie_ZZ_alebo_PZ.docx ).
  • Dodržiavať bezpečnostné opatrenia v súvislosti s COVID 19. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.
  • Nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy (má prekryté dýchacie cesty a druhé rúško prípadne inú adekvátnu zábranu nosí pri sebe – v ďalšie vyučovacie dni má druhé rúško uložené vo svojej taške)
 • LINKA POMOCI

  tel: 033 22 11 220 

 • ŠTUDUJ ČO ŤA BAVÍ

 • VALENTÍN V ELEKTRÁRNI V PIEŠŤANOCH


  Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice  pripravila prezentáciu školy dňa 13.februára v Elektrárni v Piešťanoch. Kde privítala množstvo návštevníkov z radov žiakov, seniorov a ostatnej verejnosti. V rámci podujatia Valentín v Elektrárni pripravila pre návštevníkov výstavu machových obrazov, módnu prehliadku, aranžérsky kurz, zaujimavé prednášky z oblasti floristiky a záhradníctva, výrobu originálnych valentínok a mnoho ďalších aktivít.

  Počas danej akcie prebiehalo súbežne multiplikačné podujatie projektu Erasmus+ „Slow food long life: lost tradition back to kitchen“, ktoré organizovalo združenie Europea Slovakia, nakoľko SOŠ regionálneho rozvoja sa aktívne podieľali na tomto projekte.

  Návštevníci mali možnosť oboznámiť sa s cieľmi a výstupmi medzinárodného projektu, prezentáciou projektovej kuchárskej knihy, video receptami z kuchárskej knihy. Ďalej mohli návštevníci ochutnať jedlá pripravené podľa receptov z kuchárskej knihy a prezentáciou programu ERASMUS+.

  Celé podujatie VALENTÍN V ELEKTRÁRNI V PIEŠŤANOCH  sa stretlo s veľkým záujmom žiakov a širokej verejnosti. Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa o tak výnimočné a veľkolepé podujatie pričinili, ešte raz veľká vďaka.

 • DEŇ OTVORENYCH DVERÍ 10. december 2019

  DEŇ OTVORENYCH DVERÍ 10. december 2019

  Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice v rámci Dňa otvorených dverí  v spolupráci s Centrom voľného času Ahoj Piešťany usporiadali súťaž pre žiakov základných škôl vo vianočnom aranžovaní. Úlohou súťažiacich bolo v stanovenom limite vyrobiť vianočný svietnik, veniec a dekoráciu na stôl.

  Europea Slovakia prezentovala projekt “SLOW FOOD LONG LIFE LOST TRADITIONS BACK TO KITCHEN” a pripravila zaujímavý workshop "Vianočné oblátky" kde študenti a široká verejnosť mala možnosť naučiť sa piecť tradičné vianočné oblátky s maslom a medom.

  Nádherná Vianočná výzdoba bola doplnená vôňou škorice z čerstvo upečených Vianočných oblátok sa niesla naďaleko, čo navodilo u všetkých zúčastnených typickú vianočnú atmosféru.

  Ďakujeme všetkým za návštevu :)

 • DNI OTVORENÝCH DVERÍ 24.-26.október 2019

  Počas Dní otvorených dverí 24.-26. október 2019 mali možnosť žiaci základných škôl a široká verejnosť bližšie zoznámiť sa so študijnými a učebnými odbormi, ktoré ponúka SOŠ Rakovice.

  Vďaka projektu „Slow food long life lost traditions back to kitchen“ , ktorý na Slovensku realizuje Europea Slovakia, žiaci SOŠ Rakovice, žiaci základných škôl a široká verejnosť mali príležitosť naučiť sa variť tradičné slovenské múčne jedlo „Šúľance s makom“. 

 • Slow food long life - lost traditions back to kitchen

  Workshop III. Traditičné miestne jedlá - najlepšie jedlá

  Vďaka Europea Slovakia a projektu Slow Slow food long life - lost traditions back to kitchen mali žiaci a zamestnanci SOŠ Rakovice možnosť naučiť sa a pripraviť si špeciality nášho regiónu ako napríklad "Scískance ", Fazuľovú polievku s krúpami alebo vynikajúce slané koláče z kysnutého cesta. Účastníci workshopu ocenili autentickosť realizácie jednotlivých receptov,  obsah workshopu a zároveň aj potrebu ďalšieho vzdelávania sa v danej oblasti nakoľko množstvo recptov z nášho regionu sa už pomaly vytráca z našich stolov. Vráťme tradičné miestne jedlá znovu na naše stoly.

 • Workshop "Slow food –long life: lost traditions back to kitchen"

  Workshop &quot;Slow food –long life: lost traditions back to kitchen&quot;

    

  Vďaka združeniu EUROPEA Slovakia, ktoré realizuje projekt Slow food-long life: lost traditions back to kitchen na Slovensku, mali možnosť pedagogickí zamestnanci a žiaci odboru management regionálneho cestovného ruchu  Strednej odbornej školy Rakovice zúčastniť sa na workshope zameranom na prípravu tradičných slovenských veľkonočných jedál ako napríklad polievka z medvedieho cesnaku, veľkonočného baránka, judášky atď. 
  Projekt Slow food-long life: lost traditions back to kitchen si kladie za cieľ zdieľať osvedčené tradičné recepty a postupy pri príprave jedál. V dnešnej uponáhľanej dobe je dôležité, aby sme ľuďom pripomenuli a povzbudili sa vrátiť k receptom starých materí a k tradičnej príprave jedál. Tento projekt môže byť realizovaný vďaka programu Erasmus+.

   


   

   

   

   

   

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
  Rakovice 25, 922 08 Rakovice
 • 033/ 77 961 08

Fotogaléria