Škola

 • Dni otvorených dverí v SOŠ Rakovice

 • Oswiencim

  Dňa 10.10.2018 sa žiaci SOŠ Rakovice zúčastnili odbornej exkurzie v poľskom Oswiencime. Najskôr mali možnosť obhliadnuť si zrekonštruované námestie a historické budovy v meste Oswiencim. Následne sa presunuli na prehliadku koncentračného tábora na dvoch miestach: Auschwitz I. a Brezinka. Vo večerných hodinách sa plní dojmov a zážitkov vrátili naspäť do Rakovíc.

 • Župný deň v SOŠ Rakovice 4.október 2018

  Študenti SOŠ Rakovice pri príležitosti Župného dňa strávili dopoludnie pri netradičnom športe - DISCGOLFE, ktorý sa stáva medzi našimi študentmi čoraz populárnejší. Rakovický park slúži zároveň ako discgolfové ihrisko s 9 stanovišťami. Študentov našej školy zasvätili do tejto hry už skúsení hráči Lukáš, Michal a Ruslan.

 • Župný deň 4.október 2018

  Župný deň 4.október 2018

  Župný deň Trnavského samosprávneho kraja sa bude v SOŠ Rakovice niesť v športovom duchu. ŽIaci budú mať možnosť vysúšať si svoje zručnosti v Discgolfe.

 • Odborná exkurzia vo vinohradníctve ELESCO

  Do galérie Odborná exkurzia vo vinohradníctve ELESCO boli pridané fotografie.

 • Rodičovské združenie 3. októbra 2018

  Rodičovské združenie 3. októbra 2018

   

  Dňa 3. októbra 2018 (streda) o 15:00 hodine v SOŠ Rakovice sa bude konať  rodičovské združenie  v jednotlivých kmeňových triedach. 

 • AGROLYMPICS 2018 Portugalsko

   

  V dňoch 31.8 – 1.9. 2018 sa v Portugalskom Porte uskutočnila Agrolympiáda. Slovensko tu malo tím v zastúpení SOŠ Rakovice a SOŠ veterinárnej v Nitre. SOŠ Rakovice tu reprezentoval Tomáš Bielik žiak 3.ZV. Súťažiaci museli preukázať svoje zručnosti,  vedomosti a šikovnosť v 18 súťažných disciplínach. Slovenský tím sa umiestnil v prvej 15. Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu Slovenska a školy.

   

 • Začiatok školského roku 2018/2019

  Začiatok školského roku 2018/2019

  Milí žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci SOŠ Rakovice,

  slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019 sa uskutoční  3.septembra 2018 (pondelok) o 8:30 hod. na nádvorí hlavnej budovy školy (kaštieľ,park).

  V prípade nepriaznivého počasia bude slávnostné otvorenie v školskej jedálni SOŠ Rakovice.

  Tešíme sa na Vás :)

   

 • POZOR zmena zvonenia

 • Taliani prišli na skusy

   

   

  Jednou z aktivít Università Popolare del Fortore so sídlom v San Bartolomeo in Galdo (BN) je nielen vykonávanie vzdelávania, ale i intenzívna spolupráca so združením Europea Slovakia.

  V rámci tejto spolupráce boli talianskym partnerom požiadané dve školy – SOŠ Rakovice SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave o zorganizovanie náučnej exkurzie zameranej na poľnohospodársku výrobnú oblasť, spracovanie poľnohospodárskych produktov a oboznámenie sa s tradičnou kuchyňou lokality, v ktorej sa exkurzia vykonávala.

  Pobyt delegácie bol po celé obdobie, od 18. do 25. júla 2018 v internátnom zariadení SOŠ v Rakoviciach, odkiaľ účastníci denne vyrážali nielen na akcie vyplývajúce z ich tematického plánu, ale i spoznávanie histórie, kultúry, architektúry a života obyvateľov našej krajiny.

  I keď týždeň pobytu u nás bol krátky, na druhej strane bohatý program, ktorý absolvovali u každého talianskeho účastníka podľa ich vyjadrení zanechá dlhodobé a pozitívne spomienky na pobyt v Rakoviciach.

   

  Autor obrázkov: Mariagiovanna Marrasso

 • Slávnostné odovzdávanie výučných listov žiakom III.ZV a II.PV

 • Záverečné učňovské skúšky III.ZV a II.PV

  Do galérie Záverečné učňovské skúšky III.ZV a II.PV boli pridané fotografie.

 • Oznam 2. kolo prijímacích skúšok

  Oznam 2. kolo prijímacích skúšok

  2. kolo prijímacích skúšok sa bude konať 19.6.2018 (utorok) o 08:00 hod. v priestoroch SOŠ Rakovice.

 • Zahraničná mobilita v Golotczyznej, Poľsko

  Do galérie Poľsko 2018 boli pridané fotografie.

 • Flóra Bratislava 2018

  Do galérie Flóra Bratislava 2018 boli pridané fotografie.

 • Aranžovanie s Lászlom Főldesom

  SAKF začala turné po záhradníckych školách, kde florista Lászlo Főldes teoreticky a aj prakticky uviazal dve kytice, na ktorých vysvetlil techniku viazania, ale aj chyby, s ktorými sa stretáva na súťažiach ako porotca.

 • Predaj priesad

  Priesady zeleniny, letničiek a trvaliek si môžete zakúpiť v skleníku SOŠ Rakovice. Cenník priesad.

 • Ponuka študijných a učebných odborov v šk.r. 2018/2019

  študijné odbory:

  Manažment regionálneho cestovného ruchu - 6324 M - budeš - manažérom cestovnej kancelárie, animátorom, sprievodcom alebo delegátom v cestovnej kancelarii, referentom predaja zájazdov v informačnom centre, alebo aj samostatne podnikať v cestovnom ruchu.

  Floristika - 4239 M - budeš - umelecky aranžovat' kvety a iné prírodné materiály, vytvarat' kvetinovú a dekoračnú upravu interiéru a exteriéru, poznávať rôzne druhy materiálov využívaných vo floristike, zabezpečovať pestovanie kvetín a sadovníckeho materiálu, využívať rôzne prírodniny vo viazaní a aranžovaní vo vzťahu k ochrane životného prostredia.

  učebné odbory:

  Zahradnik - 4571 H - vieš sa uplatniť - vo výrobe, predaji a dovoze okrasných drevín, kvetín, ovocných rastlín, zeleniny, ovocia, budeš poznať ekonomické podmienky pre pestovanie a ochranu jednotlivých záhradných rastlín. Zorientuješ sa v obchodných činnostiach pri predaji zahradníckeho tovaru a potrieb.

  Viazač-aranžér kvetín - 4569 H - budeš vedieť vykonavať aranžérske práce pri úprave interiérov a exterierov ako kvetinový dizajnér a navrhovať výzdobu, viazať kytice a robiť aranžérske úpravy pre rôzne príležitosti (svadby, veľkonočnú, vianočnú výzdobu ... ) a podnikať v oblasti aranžovania.

  Praktická žena - 3161 F- Pracovné uplatnenie:- v prevádzkach zameraných na výrobu textilnej konfekcie- v rastlinnej a živočíšnej výrobe na poľnohospodárskych družstvách a farmách- vo vedení domácnosti- v lesnej výrobe

  Poľnohospodárska výroba - 4572 F - Uplatnenie absolventa: absolvent je pripravený na praktické zvládnutie prác v poľnohospodárskej výrobe a pri práci na farme. (oblasť rastlinnej a živočíšnej výroby), ovláda ručné práce a bežné práce v rastlinnej výrobe, najmä pri príprave osiva, sadiva, pri spracovaní pôdy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Podporte SOŠ Rakovice 2% z vašich daní

  Podporte SOŠ Rakovice 2% z vašich daní

  Vážený pán, vážená pani

  Dovoľujeme sa obrátiť na Vás s prosbou

  Naša škola poskytuje žiakom čo najlepšie podmienky pre ich úspešné štúdium a to po stránke odbornej, materiálneja personálnej. Z uvedeného dôvodu využívame všetky legálne možnosti, aby sme zabezpečili dostatok finančných zdrojov.Určite je Vám známe, že každý daňovník môže poukázať 2% zo svojich daní ním určenej právnickej osobe. Z tohto dôvodsme zriadili neziskový fond s názvom ,,Vzdelávanie education. n.f.“, na ktorý by sme Vás prosili poukázať 2% z Vašich daní

  Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane si môže stiahnuť tu: vyhlasenie

 • Celoštátna chemická olympiáda v SOŠ Rakovice

  Na strednej odbornej škole v Rakoviciach sa konala počas jarných prázdnin celoštátna chemická olympiáda pre stredné školy. Súťaž v Rakoviciach organizoval Slovenský inštitút mládeže Iuventa.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Rakovice
  Hlavná 25, 922 08 Rakovice
 • 033/ 77 961 08

Fotogaléria