• PREUKAZ ŽIAKA ISIC/EURO

    • PREUKAZ ŽIAKA ISIC/EURO<26

      

     Vážení rodičia,                                                               

      

     v súvislosti s prijatím Vášho dieťaťa na našu prípravy a vyhotovenia školského preukazu žiaka našej školy pre školský rok 2019/2020.

     Naša škola je zapojená do projektu BEZPEČNÁ ŠKOLA v spolupráci s CKM SYTS a EMtest-SK s.r.o. Spolu s ďalšími viac ako 280 strednými školami na Slovensku vydávame našim žiakom čipové Preukazy žiaka ISIC/EURO<26.

     Preukaz je predovšetkým identifikačným dokladom o tom, že Vaše dieťa je študentom našej školy.

     Súčasne môže preukaz využívať v:

     1. internom prostredí školy
      • stravovací systém (systémy a využitie preukazov na škole sa postupne dopĺňa a rozširuje),

     a súčasne

     1. externom prostredí školy
      • ako čipovú kartu na MHD, SAD a železnice (na základe čipového preukazu môže žiak využívať žiacku/študentskú zľavu na cestovné počas školského roka a prázdnin na takmer všetkých trasách a linkách v rámci Slovenska),
      • na 110 tis. zliav v rámci Slovenska a v zahraničí určených pre držiteľov medzinárodných preukazov ISIC a EURO<26 (databázu zliav nájdete na www.studentskypreukaz.sk )

     Aby Vaše dieťa mohlo preukaz dostať hneď prvý deň školského roka (a využiť tak zľavu na cestovnom už cestou zo školy domov), je potrebné, aby ste:

     • na zápis priniesli vyplnené a podpísané žiadosti o vystavenie preukazu, ktoré Vám zasielame v prílohe tohto listu (je potrebné podpísať obe strany)
     • na zápise zaplatili 20,- EUR (táto suma zahŕňa poplatok za známku ISIC na školský rok 2015/2016 a poplatok za výrobu čipového preukazu),
     • ste na zápis doniesli 1 fotografiu dieťaťa (rozmer 28x34 mm), ktorá bude umiestnená na preukaz (toto nie je nevyhnutné, fotografie si môžu na preukazy dolepiť v septembri samotní žiaci)

                                                                                

     riaditeľka školy Ing. Mária Múdra