• Projek ClimVino

    • Nový spoločný výskumný Interreg projekt  burgenlandského a slovenského vinohradníctva a vinárstva „ClimVino“ pod záštitou vlády spolkovej krajiny Burgenland má za cieľ optimalizovať používanie pesticídov vo vinohradníctve.

     Inštalácia 50 prístrojov na meranie klímy vo vinohradoch Burgenlandu a Slovenska umožňuje meranie meteorologických parametrov v úzkom rozsahu. Výsledkom by malo byť účinnejšie využívanie pesticídov a zabezpečenie zdravšieho viniča. Obstaranie meracích prístrojov sa realizuje v rámci projektu. 85 % nákladov je financovaných z prostriedkov EÚ.K zhromaždeným nameraným údajom budú mať v budúcnosti prístup všetci vinári.

      

      

     Vyskúšajte aplikáciu ClimVino

     Aplikáciu nájdete v obchode Google Play pod menom ClimVino.
     Učiteľský kód pri prihlásení je nastavený na climvino


     Ing. Katarína Ďurčanská, PhD. o projekte ClimVino

     Začiatkom mája žiakom prezentovala projekt ClimVino a prácu s meteostanicou i stránkou viti.skymaps.sk pani Ďurčanská zo Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska. Dozvedeli sa, ako pestovať zdravý vinič a kvalitnejšie hrozno pomocou monitorovania prírodných podmienok a škodcov cez online aplikáciu. Žiaci si vyskúšali prácu s tabletmi, ktoré boli zakúpené v rámci projektu.