Škola

Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Podlimitná zákazka oprava strecha s DPH
Informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk_a_poradie_uchadzacov_-_Oprava_strechy_objektu_pracoviska_pre_prakticke_vyucovanie_a_skolskej_kniznice.pdf

Sprava_o_VO.pdf
01.01.2014
VO: Súhrnná správa 4 Q 2020 súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou 5.000.- s DPH 31.12.2020
VO: Súhrnná správa 4 Q 2015 boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 27.01.2016
VO: Súhrnná správa 3 Q 2014 boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou s DPH 30.09.2014
VO: Súhrnná správa 4 Q 2014 boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 31.12.2014
VO: Súhrnná správa 4 Q 2018 boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 31.12.2018
VO: Súhrnná správa 1 Q 2015 boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 31.03.2015
VO: Súhrnná správa 3 Q 2018 neboli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 28.09.2018
VO: Súhrnná správa 2 Q 2015 boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 01.07.2015
VO: Súhrnná správa 3 Q 2015 neboli zadané žiadne jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 30.09.2015
VO: Súhrnná správa 2 Q 2018 neboli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 30.06.2018
VO: Súhrnná správa 1 Q 2019 súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou 5.000.- s DPH 31.03.2019
VO: Súhrnná správa 1 Q 2018 boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 30.03.2018
VO: Súhrnná správa 1 Q 2016 boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 31.03.2016
VO: Súhrnná správa 4 Q 2017 boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 31.12.2017
VO: Súhrnná správa 3 Q 2017 neboli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 30.09.2017
VO: Súhrnná správa 2 Q 2016 boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 01.07.2016
VO: Súhrnná správa 2 Q 2017 boli zadané jednorázove zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 30.06.2017
VO: Súhrnná správa 1 Q 2017 boli zadané jednorázove zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 31.03.2017
VO: Súhrnná správa 1 Q 2019 súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu 1.000.- s DPH 31.03.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/64

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
    Rakovice 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria