Škola

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 4590565333 108,11 108,11 s DPH 5611852402 17.07.2015 Slovnaft a.s., Bratislava
Faktúra 18139 1632/18 26,33 s DPH 1632/18 14.03.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
Faktúra 8044276 8044276 420,58 s DPH 03.12.2013 Metro Nitra
Faktúra A B Piešťany,fa č. 110100035,inzercia ubytovanie s DPH 26.01.2011
Faktúra A B Piešťany,fa č. 110100036, inzerát s DPH 26.01.2011
Faktúra A.B.Piešťany Piešťany, fa č. 120100865, internát s DPH 16.10.2012
Faktúra AD FRIUT Krakovany, fa č. 20110103,tovar bufet s DPH 04.02.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110035, potraviny ŠJ s DPH 19.01.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110036, tovar bufet s DPH 19.01.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110079, potraviny ŠJ s DPH 01.02.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110102 s DPH 04.02.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110137, potraviny ŠJ s DPH 09.02.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110138, tovar bufet s DPH 09.02.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110184, potraviny ŠJ s DPH 28.02.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110185, tovar bufet s DPH 28.02.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110255, potraviny ŠJ s DPH 17.03.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110279, potaviny ŠJ s DPH 22.03.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110280, tovar bufet s DPH 22.03.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110306, potraviny ŠJ s DPH 04.04.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110323, tovar bufet s DPH 04.04.2011
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8475

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Rakovice
    Hlavná 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria