Škola

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 51805076 integrácia v škole 70,45 s DPH 16.10.2018 RAABE Bratislava
Faktúra 9001162572 poštová poukážka 32,87 s DPH 20674/2018 16.10.2018 Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica
Faktúra 1877234 pranie a prenájom rohoží 67,39 s DPH 5/2017 16.10.2018 Lindstrom, s.r.o. Trnava
Faktúra 00153425 perá 215,49 s DPH 15.10.2018 National Pen Bratislava
Faktúra 18501502 tovar bufet 120,11 s DPH 9000/53/18 25/2016 15.10.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš
Zmluva 30/2018 zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku s DPH 15.10.2018 Základná škola s materskou školou Rakovice 15
Faktúra 2230009101 potraviny 174,50 s DPH 7/2014 15.10.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 181007 zemiaky 108,00 s DPH 1717/18 12.10.2018 AGRO - družstvo Trebatice
Faktúra 201804062 stočné 1 601,28 s DPH 11/2010 12.10.2018 Obecná Kanalizačná Veselé
Faktúra 201814978 komunálny odpad bufet 18,02 s DPH 36/2016 11.10.2018 ENVI-PAK, a.s., Bratislava
Faktúra 2181102526 vodné 0,88 s DPH 354/08 11.10.2018 TAVOS a.s., Piešťany
Faktúra 180101402 materiál OV 1 125,02 s DPH 180927704 11.10.2018 rymel trade s.r.o., Prešov
Faktúra 2181102523 vodné 1 718,92 s DPH 354/08 11.10.2018 TAVOS a.s., Piešťany
Faktúra 891332 potraviny 181,36 s DPH 1715/18 27/2016 11.10.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica
Faktúra 21817347 praktická personalistika pre školy 31,05 s DPH 10.10.2018 RAABE Bratislava
Faktúra 2226011292 potraviny 710,64 s DPH 1810229972 7/2014 10.10.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 2226011290 čistiace prostriedky 81,10 s DPH 1810229782 8/2014 10.10.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 2226011291 tovar bufet 210,10 s DPH 1810229714 8/2014 10.10.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 3500372492 telefonický poplatok - mobilný 48,29 s DPH 0320128079 10.10.2018 Slovak Telekom Bratislava
Zmluva 29/2018 úrazové poistenie žiakov 301,84 s DPH 10.10.2018 Union poisťovňa, a.s. Bratislava
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8221

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Rakovice
    Hlavná 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria