Škola

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra Metro Nitra,fa č.008092044,tovar bufet s DPH 05.01.2011
Faktúra Dalkia Bratislava, fa č. 1211110027, tepelná energia 1/12 s DPH 07.02.2012
Faktúra Metro Nitra, fa č. 0010000499, potraviny ŠJ s DPH 03.02.2012
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 27620730, tovar bufet s DPH 06.02.2012
Objednávka obj.č.9000/15/12, Ryba Bratislava s DPH 26.01.2012
Faktúra Coco cola Bratislava, fa č. 9204904229, tovar bufet s DPH 06.02.2012
Faktúra Ing.Matúš Kolumber Považská Bystrica, fa č. 012012, tepelnotechnické a energetické posúdenie s DPH 06.02.2012
Objednávka obj.č. 1/2012, Ing.Matúš Kolumber s DPH 16.01.2012
Faktúra ASC Bratislava, fa č. 9120000538, aktualizácia s DPH 07.02.2012
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 121002456, elek.energia 2/12 s DPH 07.02.2012
Objednávka obj.č.9000/18/12, Coca Cola Bratislava s DPH 01.02.2012
Faktúra Kopaničiarska odpadová spoločnosť, fa č. 0320120059, komunálny odpad s DPH 07.02.2012
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 1212002455, elek.energia 2/12 s DPH 03.02.2012
Faktúra Stamislav Brtáň, fa č. 20120120, potraviny ŠJ s DPH 07.02.2012
Objednávka obj.č.1612/12,Brťáň Piešťany s DPH 13.01.2012
Objednávka obj.č.1620/12 s DPH 23.01.2012
Faktúra Slavomír Brtáň Piešťany, fa č. 20120135, potraviny ŠJ s DPH 07.02.2012
Objednávka obj.č.9000/10/12,Slavomír Brtáň s DPH 19.01.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322002022, potraviny ŠJ s DPH 07.02.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322001940, potraviny ŠJ s DPH 07.02.2012
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8475

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Rakovice
    Hlavná 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria