Škola

2% DANE

Education (2% dane)

2% DANE

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane si môže stiahnuť tu: vyhlasenie

 

Vážený pán, vážená pani

Dovoľujeme si obrátiť sa na Vás s prosbou

Naša škola poskytuje žiakom čo najlepšie podmienky pre ich úspešné štúdium a to po stránke odbornej, materiálneja personálnej. Z uvedeného dôvodu využívame všetky legálne možnosti, aby sme zabezpečili dostatok finančných zdrojov.Určite je Vám známe, že každý daňovník môže poukázať 2% zo svojich daní ním určenej právnickej osobe. Z tohto dôvodsme zriadili neziskový fond s názvom ,,Vzdelávanie education. n.f.“, na ktorý by sme Vás prosili poukázať 2% z Vašich daní

Peniaze, ktoré dostaneme budú použité na jeden z účelov fondu a to:
a) podpora všeobecného a odborného vzdelávania žiakov SOŠ Rakovice
b) príspevok na získavanie jazykových a manuálnych zručností doma a v zahraničí pre žiakov a pedagogických zamestnancov
v škole
c) príspevok na budovanie a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia žiakov školy
d) príspevok na budovanie materiálno-technickej základne školy e) podpora športových aktivít školy
f) podpora kultúrno-výchovných podujatí žiakov a učiteľov školy
g) podpora a rozvoj sociálnych služieb
h) podpora komunikácie so zahraničnými vzdelávacími inštitúciami

Fond každoročne predkladá výročnú správu, ktorá je k nahliadnutiu každému prispievateľovi s možnosťou overenia, na aký cieľ bol príspevok použitý.
O možnosť poukázania 2% z Vašich daní sa informujte u svojho zamestnávateľa.
Prosíme, vyplňte priložený formulár a odovzdajte ho na príslušnom daňovom úrade do 30. 4. 2018.
Veríme, že svojím príspevkom aj Vy pomôžte skvalitniť ďalší rozvoj našej školy.
Za Vašu ochotu Vám vopred ďakujeme.

 

 

Ing. Mária Múdra

riaditeľka SOŠ Rakovice

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
    Hlavná 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria