Škola

Vzdelávanie education n.f. 2% DANE

Education n.f

Vzdelávanie education n.f.

Vzdelávanie education n.f.

číslo účtu:

SK51 0200 0000 0019 3673 2457

 

Účelom neinvestičného fondu je:

a/ podpora všeobecného a odborného vzdelávania žiakov
SOŠ RR Rakovice
b/ prostriedkami fondu prispievať na získavanie
jazykových a manuálnych zručností doma a v zahraničí
pre žiakov a pedagogických pracovníkov školy
c/ prostriedkami fondu prispievať na budovanie a ochranu
životného prostredia a ochranu zdravia žiakov
d/ prostriedkami fondu prispievať na budovanie
materiálno-technickej základne školy
e/ podporovať športové aktivity na škole
f/ podporovať kultúrno-výchovné podujatia žiakov a
učiteľov školy
g/ podporovať rozvoj sociálnych služieb
h/ podpora komunikácie so zahraničnými vzdelávacími
inštitúciami

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
    Rakovice 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria