Škola

2% DANE Vzdelávanie education n.f.

Education n.f

2% DANE

Formulár pre 2% dane si môžete stiahnúť tu: tlačivo 2%dane

Vážení rodičia, priatelia školy

dovoľte, aby som sa Vám prihovorila na začiatku roku 2023 s prosbou o príspevok na činnosť školy formou poukázania 2% Vašich daní.

Škola má zriadený neziskový fond pod názvom „Vzdelávanie education n.f.“, IČO: 36083925, kde môžete po zúčtovaní Vašich príjmov a ich zdanení venovať 2%  z Vašich daní, ktoré by inak skončili v štátnom rozpočte.

Škola tieto prostriedky využíva na športové potreby pre žiakov, učebné pomôcky, ako príspevok na exkurzie a pomoc sociálne odkázaným žiakom a i.

Pevne veríme, že aj Vy využijete možnosť podporiť aktivity školy a tým pomôžete zlepšovať podmienky  vzdelávania aj Vášho dieťaťa na našej škole.

Za Vašu láskavosť a ochotu vopred ďakujeme za žiakov  a zamestnancov školy

                                              

                                                                                                           Mgr.Henrieta Kunicová

                                                                                                             riaditeľka školy

 

Formulár na príspevok 2% je pripravený na našej webovej stránke školy v sekcií 2% DANE Education n.f .

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice
    Rakovice 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria