Škola

Nadstavbové štúdium

45 11 L záhradníctvo

elektronická prihláška na štúdium

prihlaska_na_nadstavbove_studium.pdf papierová forma

2-ročné nadstavbové štúdium určené pre absolventov  3-ročných učebných odborov

 budeš vedieť navrhovať záhrady, schopný samostatne a zodpovedne pracovať vo výrobe, predaji a dovoze okrasných drevín, kvetín, ovocných rastlín, zeleniny a ovocia, navrhovať, tvoriť a udrzovať sadovnícke úpravy a podnikať v oblasti záhradníctva.

 

  

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice
    Rakovice 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria