Škola

Projekt - Apply green pedagogy : SDGs implementation by floristry Fan Page Apply green pedagogy Nadnárodné projektové stretnutie - Nice, FR Nadnárodné projektové stretnutie - Talin, Estónsko Nadnárodné projektové stretnutie - London, UK Nadnárodné projektové stretnutie - Rakovice, Slovensko C1 Krátkodobé spoločné školenie zamestnancov - 20.-24.apríl, Benešov, Česká Republika C2 Krátkodobé spoločné školenie zamestnancov - Portugalsko Diseminácia projektu Diseminácia projektu 2

Apply green pedagogy

Projekt - Apply green pedagogy : SDGs implementation by floristry

"Apply green pedagogy: SDGs implementation by floristry"

je dvojročný projekt strategického partnerstva Erasmus+ (2020-1-SK01-KA202-078210).

Projekt "Apply green pedagogy: SDGs implementation by floristry" bol navrhnutý ako reakcia na podporu Projektu strategického partnerstva Erasmus+ OVP podporil horizontálnu prioritu programu Erasmus+ „Environmentálne a klimatické ciele“ a implementáciu Programu cieľov trvalo udržateľného rozvoja Organizácie spojených národov iniciovaného Organizáciou spojených národov v roku 2015. Ochrana životného prostredia je dôležitou súčasťou stratégie EÚ v oblasti Environmentálnych a klimatických cieľov. Partneri projektu venovali náležitú pozornosť podpory implementácie cieľov trvalo udržateľného rozvoja do floristiky prostredníctvom zelenej pedagogiky a to vytvorením školiacich materiálov a e-príručky pre učiteľov, školiteľov, pedagógov a majstrov OVP, žiakov a ďalšiu verejnosť

Koordinátorom je Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25. Účastníci si zvýšia odborné kompetencie v kvetinárstve, posilnia kreativitu a inovácie, vytvoria elektronickú príručku a rozvíjajú spoluprácu s trhom práce.

Do tohto partnerstva sú zapojené tri školy odborného vzdelávania a prípravy (zo Slovenska, Českej republiky a Portugalska), dve mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (z Estónska a Francúzska), sieť odborných škôl EUROPEA Polska a MSP (z Veľkej Británie).

Ciele projektu sú:

1) zvýšiť odbornú úroveň učiteľov, školiteľov a mentorov OVP;

2) vymieňať si osvedčené postupy medzi rôznymi inštitúciami pôsobiacimi v oblasti odborného vzdelávania a prípravy so zelenou pedagogikou, cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a kvetinárstvom;

3) ponúkať učebné materiály pre každodennú prácu vo floristike;

4) podporovať synergiu a medziodvetvovú spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy;

5) rozvíjať medzinárodnú spoluprácu a dialóg.

E-Handbook "Flower compositions for different occasions"  s osvedčenými postupmi kvetinovej výzdoby vo vlastných krajinách, kvetinové kompozície na rôzne príležitosti: Vianoce, Veľká noc, narodeniny, pohreby, svadby, interiérový dizajn, pamätné dni, štátne sviatky a špeciálne príležitosti. Zameriava sa na miestne a európske kvety. Elektronická príručka obsahuje kreatívne materiály, inovatívne prístupy a koncepty vo floristike s implementáciou SDG.

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice
    Rakovice 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria