Škola

63 24 M MANAŽMENT REGIONÁLNEHO CESTOVNÉHO RUCHU 64 05 K PRACOVNÍK MARKETINGU 42 39 M FLORISTIKA 42 46 M BIOENERGETIKA 45 53 K PODNIKATEĽ PRE ROZVOJ VIDIEKA 63 25 M EKONOMICKÉ LÝCEUM 7661 M SOCIÁLNO - VÝCHOVNÝ PRACOVNÍK

Študijné odbory

63 24 M MANAŽMENT REGIONÁLNEHO CESTOVNÉHO RUCHU

4-ročný študujný odbor

Manažment regionálneho cestovného ruchu - 6324 - budeš - manažérom cestovnej kancelárie, animátorom, sprievodcom alebo delegátom v cestovnej kancelarii, referentom predaja zájazdov v informačnom centre, alebo aj samostatne podnikať v cestovnom ruchu.

Prehľad vyučovacích predmetov v odbore Manažment regionálneho cestovného ruchu nájdete tu: m_r_c_r.pdf

 

 
 

 

 


 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Rakovice
    Hlavná 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria