Škola

Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesto v SOŠ RR Rakovice

 

          

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA REGIONÁLNEHO ROZVOJA RAKOVICE

prijme do zamestnania

  - učiteľa/učiteľku nemeckého jazyka na zastupovanie počas práceneschopnosti

Miesto výkonu práce:

 • Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice 25

Termín nástupu:

 • 01. 09. 2020

Mzda:

 • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.  v znení neskorších predpisov 998,5 – 1319,50 €/mesiac

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, aprobácia NJ v zmysle Vyhlášky  MŠ SR č. 1/2020 Z. z.

Pracovná náplň:

 • vyučovanie nemeckého jazyka v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu a školských vzdelávacích programov

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania : do 20. 08. 2020

Slobodným možnosť poskytnutia ubytovania v školskom internáte

Adresa podania:                                                                                          Kontaktná osoba:

Stredná odborná škola  RR Rakovice 25, 922 08 Rakovice                    Ing. Mária Múdra, riaditeľka školy

e-mail: sos.rakovice@zupa-tt.sk                                                                tel.: 0337796108, 0903447094   

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
  Hlavná 25, 922 08 Rakovice
 • 033/ 77 961 08

Fotogaléria