Škola

Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesto

 

             

 

Spojená škola Rakovice

Rakovice 25 | 922 08 Rakovice | Slovenská republika

 

Spojená škola Rakovice, Rakovice 25

prijme do zamestnania

  - vodiča - údržbára

Miesto výkonu práce:

 • Spojená škola Rakovice, Rakovice 25

Termín nástupu:

 • 01. 03. 2023

Miesto výkonu práce

Spojená škola Rakovice, Rakovice 25, organizačná zložka  SOŠ RR Rakovice

Rozsah úväzku

100% (37,5 hod. týždenne)

Mzda:

 • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.  v znení neskorších predpisov

Kvalifikačné predpoklady:

 • stredné vzdelanie (výučný list  - technický smer,  záhradnícky smer)
 • vodičský preukaz skupina B, (aj skupina T výhodou)

Pracovná náplň:

 • údržba priestorov školy, drobné opravy strojov a zariadení, kosenie areálu, školnícke práce

vedenie referentského vozidla.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štrukturovaný profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 18/2018 Z. z.

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania : do 24.02.2023

Adresa podania:                                                                                          Kontaktná osoba:

Spojená škola Rakovice, Rakovice 25                                                       Mgr. Henrieta Kunicová, riaditeľka školy riaditeľka školy

e-mail: sos.rakovice@zupa-tt.sk                                                                tel.: 0337796108

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice
  Rakovice 25, 922 08 Rakovice
 • 033/ 77 961 08

Fotogaléria