Škola

Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesto v SOŠ Rakovice

 

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA RAKOVICE

prijme do zamestnania

           Majstra odborného výcviku pre  učebný odbor viazač/aranžér kvetín

                                       

Miesto práce:

 • Stredná odborná škola Rakovice 25

Termín nástupu:

 • 01. 09. 2019

Mzda:

 • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.  v znení neskorších predpisov (od 678,50€/mesiac)

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné odborné vzdelanie príslušného alebo príbuzného smeru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore.

Pracovná náplň:

 • vyučovanie odborného výcviku v príslušnom odbore

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania : do 16. 08. 2019

Slobodným možnosť poskytnutia ubytovania

Adresa podania:                                                                                          Kontaktná osoba:

Stredná odborná škola Rakovice 25, 922 08 Rakovice                          Ing. Mária Múdra, riaditeľka SOŠ Rakovice

e-mail: sos.rakovice@zupa-tt.sk                                                                tel.: 0337796108, 0903447094   

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
  Hlavná 25, 922 08 Rakovice
 • 033/ 77 961 08

Fotogaléria