Škola

AQUA +

AQUA plus

 

Milí žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci SOŠ Rakovice, zapojte sa do foto a video aktivity, ktorá bude prebiehať v SOŠ Rakovice v mesiaci September a Október (2016)posielajte "Moje AQUA video" na tému pitný režim (nealkoholický nápoj) a "Moje AQUA selfie" tiež na tému pitný režim (nealkoholický nápoj) na emailovú adresu: vodasosrakovice@gmail.com a automaticky získavate fľašu stolovej vody (1,5l) z nášho regiónu, plus každý týždeň z pomedzi zúčastnených vyžrebujeme troch, ktorí získajú štýlové fľaše na vodu a USB kľúče (žrebovanie prebehne vždy v piatok, víťazov oboznámime prostredníctvom emailu).  Každý žiak , pedagogický a nepedagogický zamestnanec SOŠ Rakovice môže poslať len jednu fotografiu a video týždenne.
 
Milí priatelia snažte sa byť kreatívni, lebo je tu ešte pre Vás pripravená súťaž o najlepšie Moje AQUA selfie a Moje AQUA video, víťazi tejto súťaže získajú smoothie mixér, knihu, štýlovú fľašu na vodu a USB kľúč. (vyhodnotenie súťaže bude 10.októbra 2016)
Neváhajte a posielajte svoje selfička a videa na email: vodasosrakovice@gmail.com
(Súťažiaci garantuje organizátorovi právo na neodvolateľné, trvalé a bezplatné použitie fotografie a videa vrátane reprodukcie, úprav, zobrazenia, publikovania a iného využitia súťažných prác vo všetkých médiách a celosvetovo. Právo zahŕňa zmenu veľkosti fotografie a videa, orezanie, komprimáciu, editáciu, pridanie titulku, loga alebo iné úpravy. Súťažiacemu nevzniká žiadne právo na odmenu, honorár alebo iné nároky akejkoľvek povahy. Toto platí i pre akékoľvek ďalšie použitie fotografie a videa organizátorom.)

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice
    Rakovice 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria