Škola

45 69 H viazač-aranžér kvetín 45 71 H záhradník 3161 F - praktická žena 45 72 F- poľnohospodárska výroba

Učebné odbory

45 72 F- poľnohospodárska výroba

45 72 F - Poľnohospodárska výroba

Základné údaje: 2-ročný učebný odbor pre chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia:

 

 • pre žiakov, ktorí ukončili základnú školu v nižšom ako deviatom ročníku,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • bez prijímacích skúšok,
 • profesijný záujem žiaka

Uplatnenie absolventa:

 • absolvent je pripravený na praktické zvládnutie prác v poľnohospodárskej výrobe a pri práci na farme. (oblasť rastlinnej a živočíšnej výroby),
 • ovláda ručné práce a bežné práce v rastlinnej výrobe, najmä pri príprave osiva, sadiva, pri spracovaní pôdy, siatí, sadení a ošetrovaní plodín počas vegetácie, pri zbere plodín a ich pozberovom spracovaní,
 • po príslušnom zaškolení a zapracovaní vykonáva aj niektoré menej náročné špeciálne činnosti napr. v záhradníctve a poľnohospodárskej  prvovýrobe,
 • dokáže obsluhovať jednoduché prívesné náradie, sejacie a balíčkovacie stroje, zavlažovacie zariadenia,
 • ovláda práce v mechanizovanej živočíšnej výrobe, ošetruje hospodárske zvieratá a vykonáva jednoduché práce pri opravách poľnohospodárskej techniky.
 •  

 

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice
  Rakovice 25, 922 08 Rakovice
 • 033/ 77 961 08

Fotogaléria