Škola

45 69 H viazač-aranžér kvetín 45 71 H záhradník 3161 F - praktická žena 45 72 F- poľnohospodárska výroba

Učebné odbory

3161 F - praktická žena

 

3161 F - praktická žena

2-ročný učebný odbor - bez prijímacích pohovorov
 

Podmienky prijatia:

  • pre žiakov, ktorí ukončili základnú školu v nižšom ako deviatom ročníku,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • bez prijímacích skúšok,
  • profesijný záujem žiaka


Absolventka pozná:
- pracovné a technologické postupy pri príprave jedál
- materiály a pomôcky na šitie jednoduchej konfekcie
- zásady pestovania rastlín, chovu drobných zvierat
- postupy pri poskytovaní rýchlej zdravotnej pomoci
- základy hygieny a estetiky rodinného a životného prostredia
- zásady hospodárenia
- ovláda ručné práce

Spôsob ukončenia štúdia:
- záverečná skúška

Pracovné uplatnenie:
- v prevádzkach zameraných na výrobu textilnej konfekcie
- v rastlinnej a živočíšnej výrobe na poľnohospodárskych družstvách a farmách
- vo vedení domácnosti
- v lesnej výrobe

Absolventky, ktoré si počas učebnej doby doplnia úplné vzdelanie poskytované ZŠ, sa môžu uchádzať o ktorýkoľvek 3-ročný učebný odbor.

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice
    Rakovice 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria