Škola

63 24 M MANAŽMENT REGIONÁLNEHO CESTOVNÉHO RUCHU 42 39 M FLORISTIKA 64 05 K PRACOVNÍK MARKETINGU 4553 K PODNIKATEĽ PRE ROZVOJ VIDIEKA

Študijné odbory

4553 K PODNIKATEĽ PRE ROZVOJ VIDIEKA

PODNIKATEĽ PRE ROZVOJ VIDIEKA

budeš podnikateľom vo vidieckej turistike, farmárom, sprievodcom vo vidieckej turistike, poradcom pre
vidiecke podnikanie vo verejnom sektore, manažérom v podniku zaoberajúcim sa podnikaním na vidieku.

 

                                                           

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
    Hlavná 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria