Škola

63 24 M MANAŽMENT REGIONÁLNEHO CESTOVNÉHO RUCHU 42 39 M FLORISTIKA 64 05 K PRACOVNÍK MARKETINGU 4553 K PODNIKATEĽ PRE ROZVOJ VIDIEKA

Študijné odbory

64 05 K PRACOVNÍK MARKETINGU


4-ročný študijný odbor

Pracovnik marketingu - 6405 - budeš- marketingovým pracovníkom, referentom podpory predaja, propagácie a predaja výrobkov, analytikom trhu, administratívnym pracovnikom logistiky, reklamným poradcom, účtovníkom, špecialistom cenotvorby a schopným aj samostatne podnikať.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
    Hlavná 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria