Škola

Rozvrh

3.Z/V

3. Z/V        
trieda/hodina :         PÁRNY TÝZDEŇ
  pondelok utorok streda štvrtok piatok
1 OVY OVO/VAK OVY EKO/VAK OVY
2 OVY ORA/VAK OVY SAD/SAD OVY
3 OVY ZEL/KVE OVY ANJ OVY
4 OVY SJL OVY ZEL/KVE OVY
5 OVY ZSaZ/SAT OVY SJL OVY
6 OVY KVE/EKO OVY TSV OVY
7 OVY ANJ OVY VAK/EKO              OVY
8          
           
           
trieda/ hodina :         NEPÁRNY TÝZDEŇ
  pondelok utorok streda štvrtok piatok
1 OVY OVY OVO/VAK ANJ KVE/SAD
2 OVY OVY EKO/VAK ORA/SAD BIO
3 OVY OVY OVO/EKO ZEL/KVE ZSaZ/KVE
4 OVY OVY ANJ ANJ OVO/SAT
5 OVY OVY ZEL/SAD SJL ANJ
6 OVY OVY SJL TSV TSV
7 OVY OVY BIO VAK/EKO SAD/VAK
8          

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
    Rakovice 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria