Škola

Rozvrh

2.Z/V

2. ZV          
trieda/hodina :         PÁRNY TÝZDEŇ
  pondelok utorok streda štvrtok piatok
1 ANJ OVY ZEL/VAK OVY VAK/SAD
2 TSV OVY KVE/VAK OVY SAD/VAK
3 BIO OVY TSV OVY ZSZ/VAK
4 ANJ OVY MAT OVY SJL
5 EKO OVY ZSZ/KVE OVY ORA/KVE
6 OVO/SAD OVY SJL OVY ANJ
7 EKO OVY VAK/SAT OVY  
8       OVY  
           
           
trieda/ hodina :         NEPÁRNY TÝZDEŇ
  pondelok utorok streda štvrtok piatok
1 BIO ZEL/VAK OVY OVY ORA/VAK
2 EKO KVE/VAK OVY OVY SAD/VAK
3 ANJ SJL OVY OVY TSV
4 TSV ZSZ/SAD OVY OVY MAT
5 SJL ZSZ/SAD OVY OVY EKO
6 OVO/SAT ANJ OVY OVY VAK/KVE
7 ANJ VAK/KVE OVY OVY  
8       OVY  

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
    Rakovice 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria