Škola

Rozvrh

3.Z/V

3 Z          
trieda/hodina :         PÁRNY TÝZDEŇ
  pondelok utorok streda štvrtok piatok
1 BIO ZSZ OVO OVY OVY
2 EKO SAD VAK OVY OVY
3 TVS SAD ANJ OVY OVY
4 TVS ORA ZEL OVY OVY
5 ZEL SJL SJL OVY OVY
6 ANJ ANJ OVO OVY OVY
7 ANJ KVE ZEL OVY OVY
8          
           
           
trieda/ hodina :         NEPÁRNY TÝZDEŇ
  pondelok utorok streda štvrtok piatok
1 ANJ OVY KVE OVY OVY
2 EKO OVY ZSZ OVY OVY
3 SJL OVY SJL OVY OVY
4 TVS OVY OVO OVY OVY
5 ZEL OVY OVO OVY OVY
6 BIO OVY ORA OVY OVY
7 ANJ OVY VAK OVY OVY
8          

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice
    Rakovice 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria