Škola

Rozvrh

2.MRCR/FL

II.MR/FL          
trieda/hodina :         PÁRNY TÝZDEŇ
  pondelok utorok streda štvrtok piatok
1 MAN/FLO ANJ PRX/PRX BIO TSV
2 SJL GCR/TEA PRX/PRX SJL SJL
3 ANJ NEJ/TEA PRX/PRX NEJ/EKO OBN
4 EKO/EKO SOC/SAD PRX/PRX TSC/OBP PCA/UCT
5 EKO/OBP TSV DEK/PRX API/SAD PCA/UCT
6 ETV/NAB ANJ UCT/PRX DEK/API MAT
7 API/SAD TSC/SAD UCT/PRX NEJ/API MAN/FLO
8          
           
           
trieda/ hodina :         NEPÁRNY TÝZDEŇ
  pondelok utorok streda štvrtok piatok
1 MAN/SAD NEJ/TEA GCR/PRX TSC/API BIO
2 SJL SJL TSC/PRX DEK/API OBN
3 UCT/FLO ANJ PCA/PRX API/EKO TSV
4 UCT/FLO PRX/UCT PCA/PRX API/EKO MAT
5 MAT PRX/UCT NEJ/PRX SJL EKO/TEA
6 ETV/NAB PRX/SAD NEJ/PRX ANJ ANJ
7 MAN/SAD PRX/OBP SOC/PRX TSV EKO/SAD
8          

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice
    Rakovice 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria