Škola

Rozvrh

1.NS

I.NŠ          
Párny týždeň
  Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
1 SAD ZAM ORA KVE ANJ
2 PRAX ZAM ZEL ANJ SJL
3 PRAX ZEL BIO INF EKO
4 PRAX ANJ SJL INF KVE
5 PRAX OVO TSV SJL SJL
6 PRAX BIO EKO MAT MAT
7 PRAX SAD OVO DEJ ORA
8          
           
Nepárny týždeň
  Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
1 SAD KVE ZAM ORA ANJ
2 PRAX ZEL SJL KVE SJL
3 PRAX OVO ZEL ANJ MAT
4 PRAX ANJ INF BIO TSV
5 PRAX BIO INF MAT ZAM
6 PRAX ORA EKO SJL OVO
7 PRAX SAD DEJ SJL EKO
8          

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
    Rakovice 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria