Škola

Výchovné poradenstvo

Linky pomoci

Drogy.sk 
Linkadeti.sk
Linkadetskejistoty.sk 

Nasledovný zoznam poskytuje kontaktné adresy na organizácie, združenia a centrá:

Linky dôvery

Ak ste vy alebo niekto vo vašom okolí v ťažkej životnej situácií, možno bude nápomocný rozhovor s odborníkmi, ktorí vám poradia lebo odporučia, na koho sa vo vašej situácii máte obrátiť.

Linky Dôvery (väčšina funguje 24 hodín denne)

  • Bratislava 02 / 5249 5888
  • Nitra 037 / 523 222
  • Košice 055 / 622 2323
  • Humenné 057 / 775 4749
  • Prešov 051 / 773 1000
  • Linka dôvery nezábudka  0850 11 10 22
  • Krízová nonstop linka, Aliancia žien, 0903519550

Linka nádeje – psychoterapeutická prvá pomoc

  • Košice 055 / 6441 155 (nonstop)
  • Prešov 051 / 7731 000 (nonstop)

AIDS

  • Národné referenčné laboratórium pre AIDS,Limbova 14 (5. poschodie) Bratislava 02 / 54 77 41 44
  • Linka pomoci AIDS, Bratislava 02/43 42 02 83, stála služba Bratislava 02 /44 45 47 21
  • Linka dôvery a prevencie AIDS, Bratislava 02 / 54 78 92 49

Závislosti

  • Linka pomoci pre závislých od alkoholu a drog
  • Bratislava 02 / 43 33 80 41 (pondelok – štvrtok 8.00–18.00 hod, piatok 8.00-14.00)
  • Bratislava 02 / 53 41 74 64
  • Protidrogová linka mladých, Bratislava 02 / 43 33 00 49
  • Linka dôvery pre drogovo závislých, Bratislava 02 / 62 24 68 36
  • Linka nádeje patologických hráčov, Banská Bystrica 048 / 4146 777 (od 16.00 – 20.00)
  • Linka dôvery toxikomanov, 02/54 77 63 79

Linky dôvery určené deťom a mládeži

  • Linka detskej istoty UNICEF, Bratislava – 116 111 nonstop (zdarma)
  • Detská linka záchrany, Banská Bystrica – 0800 12 12 12, každý pracovný deň od 15:00 hod.- 20:00 hod.,

Iné

  • Policajná linka dôvery (otázky trestnej činnosti, bezpečnosti atď) - Bratislava 02 / 692 172 12
  • Infolinka Hniezdo záchrany - pre ženy s nechceným tehotenstvom,  0905 888 234 (nonstop)
  • Liga proti rakovine, 02/ 52 96 51 48

Centrá pre matky s deťmi s lôžkami

Detské krízové centrá s lôžkami

Poradenské centrá pre ženy

Pomoc pre bezdomovcov

  • Azylový dom pre bezdomovcov, Furmanská 4, Bratislava 02 / 6428 7372
  • Linka na pomoc bezdomovcom, 0907 733388, pon. – sob.,  od 17.00 do 22.00
  • Útulok Nádej, Zvolen,  vrátnica 0915 515 991

Zoznam inštitúcií, ktoré pomáhajú týraným ženám, deťom a obetiam domáceho násilia nájdete tu, aj s kontaktmi.


 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
    Rakovice 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria