Škola

 • 27. 12. 2016

  Naše milé a šikovné aranžérky z I.NŠ spolu s p. majsterkou Zuzkou Vozárovou boli tesne pred Vianocami v CVČ Ahoj Piešťany, učiť deti z CVČ Ahoj aranžovať vianočné svietniky.  Deti boli veľmi šikovné, aranžovanie ich bavilo čoho výsledkom boli krásne vlastnoručne vyrobené svietničky.

 • Milí priatelia,

  ponúkame Vám video návod "Ako si vyrobiť vianočný svietnik" :) .

 • Študenti Strednej odbornej školy Rakovice už tušili, že tohtoročný mikulášsky deň na škole bude neobyčajný. Zorganizovali si mikulášsku besiedku, kde im okrem balíčkov rozdávali aj ocenenia.

 • Tohtoročným trendom sú prírodné materiály, z ktorých väčšina bola starostlivo nazbieraná na pozemkoch školy a následne pripravená na spracovanie. Študenti aranžérstva pri tvorbe ozdôb môžu uplatniť svoju fantáziu, ale ich výslednú podobu vedia samozrejme plne prispôsobiť požiadavkám zákazníkov.

 • Štyri týždne pred Vianocami nazývané advent, považujeme ich za intenzívnu prípravu na Vianoce. Pre strednú odbornú školu v Rakoviciach by sa dalo povedať, že príprava na jeden z najkrajších sviatkov v roku trvá omnoho viac ako len štyri týždne.
  Symbolom adventu sú živé adventné vence so štyrmi sviečkami, ktoré symbolizujú štyri nedele, Vianoce sa zas spájajú s teplom a svetlom sviečok v krásnych svietnikoch.

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu Celospoločenských programov podpory zdravia a zdravého životného štýlu schválilo v tomto školskom roku aj návrh Strednej odbornej školy v Rakoviciach a dalo tak zelenú pre viacero aktivít žiakov i pedagógov.
  Cieľom projektu Zdravie na tanieri je realizácia aktivít na podporu prevencie obezity a vytvárania zdravého prostredia v školách, motivácia žiakov k zmene stravovacích návykov, podpora diétneho režimu stravovania a pitného režimu. Podporovať všetky tieto zdravé návyky sa dá veľmi prirodzenou, zábavnou cestou s využitím súčasných technológií, ktoré sú mládeži veľmi blízke.
  Nuž Stredná odborná škola v Rakoviciach veru môže inšpirovať viacerých Mikulášov, ktorí chcú spraviť radosť našim ratolestiam. Veď vidieť zdravé a šťastné dieťa je cieľom azda každého rodiča, učiteľa či vychovávateľa.

   

 • Mikulášske posedenie v SOŠ Rakovice

   

  Dnes sa Mikuláš zastavil aj v SOŠ Rakovice spolu s čertom a anjelom. Čert sa na žiakov pripravil a priniesom si Knihu Hryechov...ešte, že anjel nezabudol na svoju Knihu Dobrých Skutov....., takže Mikuláš všetko dobre zvážil a odvážil, a nakoniec predsa len nadeľoval.

  Nebojte sa nie uhlie, ale zdravé mikulášske balíčky, ktoré ako sa nám Mikuláš zmienil mohol pripraviť aj vďaka projektu "Zdravie na tanieri 2016" AQUA Plus.

  Žiaci, ktorí sa v rámci projektu AQUA Plus zapojili do rôznych súťaží, boli odmenení vecnými cenami.

  Počas milej návštevy Mikuláša nám zaspievali a zahrali vianočné piesne naše talentované, skvelé a vynikajúce speváčky Klaudia Vaculová (spev+gitara), Soňa Matkovčíková (spev+varhany), Terézia Strýčková (spev) a Veronika Mareková (trúbka).

  Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto pekného, milého a priam rodinného mikulášskeho stretnutia.

  ĎAKUJEME

 • Exkurzia do Osvienčimu

  17. 11. 2016

  Osvienčim (Auschwitz Birkenau) desivé svedectvo 2. svetovej vojny

   

  Dňa 15.11.2016 sa žiaci spolu s pedagógmi SOŠ Rakovice  vybrali na exkurziu do Osvienčima.

  Koncentračný tábor Osvienčim bol počas druhej svetovej vojny nemecký vyhladzovací tábor. Prenasledovaní boli predovšetkým Židia, ale aj Rómovia, sovietskí zajatci a taktiež mnohí ďalší. Väčšina našla svoju smrť v plynových komorách. V Osvienčime zahynulo približne 1,5 milióna nevinných ľudí v plynových komorách, v dôsledku vyhladovania alebo ťažkých prác.

  Pri vstupe do tábora našu skupinu rozdelili na dve časti a každej skupine bol pridelený sprievodca. Všetci sme dostali slúchadlá, v ktorých sme mohli vynikajúco počuť  výklad sprievodcu.

  Videli sme expozície kde boli fotografie dospelých väzňov, ale aj detí, dozvedeli sme sa, že priemerná váha väzňov bola 25-30kg a dĺžka života v koncentračnom tábore 3 mesiace. V ďalšom bloku sme videli kufre, osobné veci, okuliare a iné veci, ktoré patrili väzňom a pri príchode do koncentračného tábora im boli odobraté. Nasledujúcom bloku sa nachádzali 2 tony ľudských vlasov (pri príchode do tábora väzni boli ostrihaní) z ktorých sa potom vyrábala látka.

  Nakoniec sme prišli k múru pri ktorom popravovali väzňov a následne sa presunuli do krematória a k plynovej komore.

  Pohľad na železničné koľaje a vstup do koncentračného tábora bol nesmierne skľučujúci, keď sme si predstavili s akou otrasnou nehumánnosťou sa tu väzni stretávali.

  Táto exkurzia nám ukázala, aká hrozná, obludná a zverská bola realita v koncentračných táboroch a 2.svetovej vojny.

  Viac než milióny slov vystihujú tieto udalosti dva citáty:


  „Ten, kto si nepamätá históriu, je odkázaný na to prežiť ju znova.“ – George Santayana


  „Zabudnúť znamená nechať ich znova zomrieť.“

  FOTOGALÉRIA

 • Prečítajte si o nás v regionálnych novinách.

 • Milí priatelia,

  dokument z medzinárodnej súťaže v aranžovaní, ktorá sa konala 20.10.2016 v SOŠ Rakovice si môžete pozrieť na web stránke TV Karpaty.

 • 24. 10. 2016

  V SOŠ Rakovice sa dňa 20.októbra 2016 konala medzinárodná súťaž v aranžovaní na tému "Poďakovanie za úrodu". Súťaže sa zúčastnilo 20 tímov z 11 krajín Európy (Česká Republika, Estónsko, Fínsko, Maďarsko, Litva, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Švajčiarsko a Slovensko). Účastníci súťaže mali dve súťažné zadania:

  1.téma Dary úrody
  2.téma Jesenná fantázia

  Víťazi súťaže:

  1. miesto Terézia Heltková a Juraj Bocian, SOŠ Rakovice, Slovensko

  2. miesto Magali Egger a Deana Ebener, CPLN Cernier, CFPneLullier, Švajčiarsko

  3. miesto Kristína Jarábková a Timotej Gajdoš, SOŠ Rakovice, Slovensko

  Víťazom srdečne blahoželáme.

   

 • Milí žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci SOŠ Rakovice, zapojte sa do foto a video aktivity, ktorá bude prebiehať v SOŠ Rakovice v mesiaci September a Október (2016)posielajte "Moje AQUA video" na tému pitný režim (nealkoholický nápoj) a "Moje AQUA selfie" tiež na tému pitný režim (nealkoholický nápoj) na emailovú adresu: vodasosrakovice@gmail.com a automaticky získavate fľašu stolovej vody (1,5l) z nášho regiónu, plus každý týždeň z pomedzi zúčastnených vyžrebujeme troch, ktorí získajú štýlové fľaše na vodu a USB kľúče (žrebovanie prebehne vždy v piatok, víťazov oboznámime prostredníctvom emailu).  Každý žiak , pedagogický a nepedagogický zamestnanec SOŠ Rakovice môže poslať len jednu fotografiu a video týždenne.
   
  Milí priatelia snažte sa byť kreatívni, lebo je tu ešte pre Vás pripravená súťaž o najlepšie Moje AQUA selfie a Moje AQUA video, víťazi tejto súťaže získajú smoothie mixér, knihu, štýlovú fľašu na vodu a USB kľúč. (vyhodnotenie súťaže bude 10.októbra 2016)
  Neváhajte a posielajte svoje selfička a videa na email: vodasosrakovice@gmail.com
  (Súťažiaci garantuje organizátorovi právo na neodvolateľné, trvalé a bezplatné použitie fotografie a videa vrátane reprodukcie, úprav, zobrazenia, publikovania a iného využitia súťažných prác vo všetkých médiách a celosvetovo. Právo zahŕňa zmenu veľkosti fotografie a videa, orezanie, komprimáciu, editáciu, pridanie titulku, loga alebo iné úpravy. Súťažiacemu nevzniká žiadne právo na odmenu, honorár alebo iné nároky akejkoľvek povahy. Toto platí i pre akékoľvek ďalšie použitie fotografie a videa organizátorom.)
 • Otvorenie školského roka 2016/2017

   

  Milí žiaci,

  Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční dňa 5.septembra o 8:30 hod. na nádvorí pri kaštieli v parku.

   

 • Žiaci a pedagógovia SOŠ Rakovice radili poslucháčom Rádia Regina Bratislava ako v letnom období polievať trávnik, čo robiť, ak Vám začnú vädnúť letničky v črepníkoch alebo ako si správne vysušiť kvety a tešiť sa im dlhý čas. To všetko a ešte viac si môžete vypočuť aj zo záznamu na Rádiu Regina Bratislava.

  Link na záznam: https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/z-regionov/114046/sos-v-rakoviciach-o-zavlazovani-a-polievani

   

   

 • Čas prázdnin

  Vážení žiaci a zamestnanci SOŠ Rakovice,
  želáme Vám, aby ste prežili krásne prázdniny a dovolenky, aby ste sa všetci vrátili do školy a práce zdraví, zrelaxovaní a plní energie .

   

 • 2. kolo prijímacieho konania

  Riaditeľka Strednej odbornej školy Rakovice v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodla, že na škole sa bude organizovať 2. kolo prijímacieho konania dňa 21. 6. 2016 v  učebných a študijných odboroch.

  Žiaci, ktorí sa prihlásia do študijných odborov, budú konať 21. 6. 2016 prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

  Žiaci, ktorí sa prihlásia do učebných odborov, budú prijatí bez prijímacej skúšky.

  Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť do školy v čo najkratšom termíne.

   V Rakoviciach 31. mája 2016

  Ing. Mária Múdra

     riaditeľka školy

 • 30. 4. 2016

  Milí priatelia, dovoľte nám, aby sme Vám predstavili ABSOLÚTNU víťazku najprestížnejšej floristickej súťaže na Slovensku FLÓRA Bratislava 2016 v kategórii Junior, VERONIKU PÁNIKOVÚ a jej najšikovnejších asistentov Kiku Jarábkovú a Tima Gajdoša. Všetci traja sú študenti 2. ročníka odboru Aranžér/ka viazač/ka. Na súťaž sa pripravovali pod vedením Bc.Galiny Ráczovej Vatrtovej a za pomoci jej sestry Evy Vatrtovej. Veľká gratulácia celému aranžérskemu tímu, lebo Veronika zvíťazila vo všetkých troch kategóriách aranžovania.

 • 27. 3. 2016

  Obraciame sa na Vás, rodičia i absolventi SOŠ Rakovice, a na všetkých ostatných sympatizantov našej školy s prosbou o podporu činnosti fondu Vzdelavanie education n.f. Váš príspevok môže pomôcť rastu a kvalite vzdelávania a výchovy na SOŠ Rakovice, zabezpečeniu všestranného rozvoja žiakov s prihliadnutím na rozvoj ich sociálneho cítenia a na podporu žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne slabších pomerov.

  Vopred Vám úprimne ďakujeme za Vašu podporu.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Rakovice
  Hlavná 25, 922 08 Rakovice
 • 033/ 77 961 08

Fotogaléria