• Hodnotenie nového jedla
     • Hodnotenie nového jedla

     • Znovu sa na Vás obraciame s prosbou o Váš názor na nové normy školského stravovania. Máme možnosť hodnotiť:

      v utorok 28.11. karfiolová krémová polievka

      v stredu 29.11. dezert: krupicová kaša so škoricou a lieskovými orechami

    • Školská jedáleň - hodnotenie nových jedál
     • Školská jedáleň - hodnotenie nových jedál

     • Od pondelka 20.11.2023 na pokyn Ministerstva školstva testujeme nové normy školského stravovania. V pondelok 20.11. to bude na raňajky nátierka z cottage syra a na obed polievka z bielej fazule s rukolou.

      Každý týždeň budeme testovať inú normu, na ktorú budete vopred upozornení. Veľmi nás zaujíma Váš názor, a preto by sme boli radi, keby ste svoje názory a hodnotenie vložili v školskej jedálni do pripravenej označenej krabice.

     • Vieš o tom, že si členom Zelenej školy?

     • Zelená škola je environmentálny projekt  pre aktívne školy. A takou školu sme aj my!

      Sme súčasťou  ECO – SCHOOLS !

      Ako Spojená škola Rakovice  sa zapájame do projektu  s  cieľom prispieť k riešeniu problémov životného prostredia a priniesť do školy reálne zmeny vo fungovaní a výučbe.

      Ako funguje Zelená škola?

      1. Najskôr sme si vytvorili kolégium so študentov, ku ktorým sa môžeš kedykoľvek pridať aj Ty.
      2. Potom sme si vybrali tému, ktorej sa chceme venovať   - v našom prípade téma VODA. Myslíme si, že záhradníkom ani netreba vysvetľovať, ako je voda pre nás dôležitá !
      3. Vypracujeme audit a následne environmentálny akčný plán s konkrétnymi aktivitami - proste s tým, čo chceme v škole zmeniť alebo zlepšiť ohľadom vody.
      4. A nakoniec nás čaká dvojročné obdobie realizácie aktivít, do ktorých sa budeš aj ty zapájať.

      O projekte sme informovali študentov prvého ročníka v stredu 15. novembra na prednáške pri príležitosti Dňa vedy a techniky.

      Pokiaľ máte nejaké otázky, či nápady, neváhajte prísť za koordinátorkou projektu – Ing. Jakubcovou.

    • PARTI rozpočet
     • PARTI rozpočet

     • Milí priatelia!

      V spolupráci s VÚC Trnava v rámci participatívneho rozpočtu získala naša škola posedenie pre žiakov. Na realizácii projektu sa podieľali Ing. Ľubica Bučková a Ing. Renata Jarinská spolu so žiakmi. Posedenie je súčasťou priestoru chodieb pred učebňami teoretického vyučovania. Môžu ho využívať žiaci počas prestávok, aby si tak spríjemnili rozhovory s priateľmi.

      Dúfame, že nové posedenie bude slúžiť všetkým na spríjemnenie atmosféry v škole.

    • ISIC karty pre žiakov prvých ročníkov
     • ISIC karty pre žiakov prvých ročníkov

     • OZNAM: Zákonní zástupcovia alebo žiaci prvých ročníkov si môžu vyzdvihnúť ISIC karty na sekretariáte Spojenej školy, Rakovice 25, Rakovice v pracovných dňoch od 7:30 do 14:00 hod.

    • DIGITÁLNY ŽIAK
     • DIGITÁLNY ŽIAK

     • Projekt digitálny žiak

      Cieľ projektu:Cieľom národného projektu je podpora rozvoja digitálnych zručností vo všeobecnosti a to prostredníctvom podpory nákupu digitálneho vybavenia. Prostredníctvom vybavenia cieľových skupín potrebným digitálnym vybavením a softvérom sa aktívne nepriamo podporí využívanie digitálnych technológií aj vo vzdelávacom procese. Projekt má za cieľ aj zlepšiť inklúziu a prístup k digitálnym technológiám pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Realizáciou projektu sa prispeje k plánovaným výsledkom intervencií OPII, pokiaľ ide o zvýšenie intenzity využívania služieb a vzdelávania sa v digitálnom prostredí.

      Cieľové skupiny:

      žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)

      - žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí

      - žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre rok 2022/2023)

      Bližšie info: https://digitalnyziak.sk/

    • Predĺženie ISIC kariet
     • Predĺženie ISIC kariet

     •  

      Ako si predĺžiš zľavu v doprave na preukaze študenta cez sms?

       

      1. pošli sms na číslo 8844 v tvare: TC medzera PRIEZVISKO medzera ČÍSLO ČIPU (priezvisko zadávaj bez mäkčeňov a dĺžňov)

      2. počkaj na potvrdzujúcu sms, ktorá bude spoplatnená sumou 3,60 eur a slúži na zaplatenie poplatku za prolongáciu. Následne ti príde bezplatná SMS s potvrdením o úspešnej platbe.

      3. prilož preukaz študenta na terminál a aktivuj tak svoju zľavu.

      4. Ak chceš zakúpiť aj známku, treba vypísať žiadosť a požiadať administrátora o objednanie známky v hodnote 10,- eur.