• Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     • Jarné prázdniny sú od 4.marca 2024 do 8.marca 2024. Školské vyučovanie sa začne 11. marca 2024 (pondelok) podľa rozvrhu v nepárnom týždni.

    • Zákaz pohybu v parku 28.2. - 29.2.
     • Zákaz pohybu v parku 28.2. - 29.2.

     • Žiadame žiakov, pedagógov a ostatných návštevníkov školy, aby sa v dňoch 28.2. a 29.2. nepohybovali v školskom parku z dôvodu výrubu stromov a možného rizika úrazu.

      Za porozumenie ďakujeme.

       

    • Výtvarná a video súťaž
     • Výtvarná a video súťaž

     • Asociácia za život a rodinu vyhlasuje výtvarnú a video súťaž s názvom Rodina a základné ľudské právo na život. Víťazi získajú atrkatívne ceny: notebooky, rodinný víkendový pobyt, fotoaparát, poukážky na nákup v eshopoch...

      Uzávierka súťaže je 29.3.2024.

      Bližšie info Mgr. Potroková

    • Komentovaná prehliadka ZDARMA
     • Komentovaná prehliadka ZDARMA

     • Pri príležitosti medzinárodného dňa sprievodcov ponúka rezort Piešťany zdarma komentovanú prehliadku "Osobnosti: Umelci a Piešťany" dňa 21.2.2024 (streda) o 15:00 hod. Stretnutie je pri Barlolámačovi. 

      V prípade záujmu sa môžete individuálne zúčastniť tejto akcie.

    • Lyžiarsky kurz 2024 Liptovská Teplička
     • Lyžiarsky kurz 2024 Liptovská Teplička

     • Žiaci našej školy sa v dňoch 12.2. - 16.2. 2024 zúčastnili lyžiarskeho kurzu. Napriek slabým snehovým podmienkam si užili spoločné chvíle a nadviazali nové priateľstvá.

      Videjko môžete vidieť na Facebooku školy.

    • 2% DANE
     • 2% DANE

     •  

      • Formulár pre 2% dane si môžete stiahnúť tu: tlačivo 2%dane

       Vážení rodičia, priatelia školy

       dovoľte, aby som sa Vám prihovorila na začiatku roku 2024 s prosbou o príspevok na činnosť školy formou poukázania 2% Vašich daní.

       Škola má zriadený neziskový fond pod názvom „Vzdelávanie education n.f.“, IČO: 36083925, kde môžete po zúčtovaní Vašich príjmov a ich zdanení venovať 2%  z Vašich daní, ktoré by inak skončili v štátnom rozpočte.

       Škola tieto prostriedky využíva na športové potreby pre žiakov, učebné pomôcky, ako príspevok na exkurzie a pomoc sociálne odkázaným žiakom a i.

       Pevne veríme, že aj Vy využijete možnosť podporiť aktivity školy a tým pomôžete zlepšovať podmienky  vzdelávania aj Vášho dieťaťa na našej škole.

       Za Vašu láskavosť a ochotu vopred ďakujeme za žiakov  a zamestnancov školy

                                                     

                                                                                                                  Mgr.Henrieta Kunicová

                                                                                                                    riaditeľka školy

     • Vieš o tom, že si členom Zelenej školy?

     • Zelená škola je environmentálny projekt  pre aktívne školy. A takou školu sme aj my!

      Sme súčasťou  ECO – SCHOOLS !

      Ako Spojená škola Rakovice  sa zapájame do projektu  s  cieľom prispieť k riešeniu problémov životného prostredia a priniesť do školy reálne zmeny vo fungovaní a výučbe.

      Ako funguje Zelená škola?

      1. Najskôr sme si vytvorili kolégium so študentov, ku ktorým sa môžeš kedykoľvek pridať aj Ty.
      2. Potom sme si vybrali tému, ktorej sa chceme venovať   - v našom prípade téma VODA. Myslíme si, že záhradníkom ani netreba vysvetľovať, ako je voda pre nás dôležitá !
      3. Vypracujeme audit a následne environmentálny akčný plán s konkrétnymi aktivitami - proste s tým, čo chceme v škole zmeniť alebo zlepšiť ohľadom vody.
      4. A nakoniec nás čaká dvojročné obdobie realizácie aktivít, do ktorých sa budeš aj ty zapájať.

      O projekte sme informovali študentov prvého ročníka v stredu 15. novembra na prednáške pri príležitosti Dňa vedy a techniky.

      Pokiaľ máte nejaké otázky, či nápady, neváhajte prísť za koordinátorkou projektu – Ing. Jakubcovou.

    • PARTI rozpočet
     • PARTI rozpočet

     • Milí priatelia!

      V spolupráci s VÚC Trnava v rámci participatívneho rozpočtu získala naša škola posedenie pre žiakov. Na realizácii projektu sa podieľali Ing. Ľubica Bučková a Ing. Renata Jarinská spolu so žiakmi. Posedenie je súčasťou priestoru chodieb pred učebňami teoretického vyučovania. Môžu ho využívať žiaci počas prestávok, aby si tak spríjemnili rozhovory s priateľmi.

      Dúfame, že nové posedenie bude slúžiť všetkým na spríjemnenie atmosféry v škole.

    • ISIC karty pre žiakov prvých ročníkov
     • ISIC karty pre žiakov prvých ročníkov

     • OZNAM: Zákonní zástupcovia alebo žiaci prvých ročníkov si môžu vyzdvihnúť ISIC karty na sekretariáte Spojenej školy, Rakovice 25, Rakovice v pracovných dňoch od 7:30 do 14:00 hod.

    • DIGITÁLNY ŽIAK
     • DIGITÁLNY ŽIAK

     • Projekt digitálny žiak

      Cieľ projektu:Cieľom národného projektu je podpora rozvoja digitálnych zručností vo všeobecnosti a to prostredníctvom podpory nákupu digitálneho vybavenia. Prostredníctvom vybavenia cieľových skupín potrebným digitálnym vybavením a softvérom sa aktívne nepriamo podporí využívanie digitálnych technológií aj vo vzdelávacom procese. Projekt má za cieľ aj zlepšiť inklúziu a prístup k digitálnym technológiám pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Realizáciou projektu sa prispeje k plánovaným výsledkom intervencií OPII, pokiaľ ide o zvýšenie intenzity využívania služieb a vzdelávania sa v digitálnom prostredí.

      Cieľové skupiny:

      žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)

      - žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí

      - žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre rok 2022/2023)

      Bližšie info: https://digitalnyziak.sk/

    • Predĺženie ISIC kariet
     • Predĺženie ISIC kariet

     •  

      Ako si predĺžiš zľavu v doprave na preukaze študenta cez sms?

       

      1. pošli sms na číslo 8844 v tvare: TC medzera PRIEZVISKO medzera ČÍSLO ČIPU (priezvisko zadávaj bez mäkčeňov a dĺžňov)

      2. počkaj na potvrdzujúcu sms, ktorá bude spoplatnená sumou 3,60 eur a slúži na zaplatenie poplatku za prolongáciu. Následne ti príde bezplatná SMS s potvrdením o úspešnej platbe.

      3. prilož preukaz študenta na terminál a aktivuj tak svoju zľavu.

      4. Ak chceš zakúpiť aj známku, treba vypísať žiadosť a požiadať administrátora o objednanie známky v hodnote 10,- eur.