Škola

63 24 M MANAŽMENT REGIONÁLNEHO CESTOVNÉHO RUCHU 42 39 M FLORISTIKA

Študijné odbory

42 39 M FLORISTIKA

4-ročný študijný odbor

Floristika - 4239 - budeš - umelecky aranzovat' kvety a iné prírodné materiály, vytvarat' kvetinovú a dekoračnú upravu interiéru a exteriéru, poznávať rôzne druhy materiálov využívaných vo floristike, zabezpečovať pestovanie kvetín a sadovníckeho materiálu, využívať rôzne prírodniny vo viazaní a aranžovaní vo vzťahu k ochrane životného prostredia.

Prehľad vyučovacích predmetov v odbore Floristika nájdete tu: FLORISTIKA

 

 
 

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice
    Rakovice 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria