Škola

Rozvrh

1.Z/V

1 ZV          
trieda/hodina :         PÁRNY TÝZDEŇ
  pondelok utorok streda štvrtok piatok
1 SAD ZEL/VAK OVY MAT OVY
2 OVO/ZZV ZEL/VAK OVY INF/INF OVY
3 TSV SJL OVY ORA/VAK OVY
4 TSV OVO/ZZV OVY SJL OVY
5 SAD KVE OVY ANJ OVY
6 BIO ETI/NAB OVY ANJ OVY
7 OBN ETI/NAB OVY KVE OVY
8          
           
           
trieda/ hodina :         NEPÁRNY TÝZDEŇ
  pondelok utorok streda štvrtok piatok
1 OBN OVY ZEL/ZZV MAT OVY
2 SAD OVY ZEL/VAK ANJ OVY
3 OVO/ZZV OVY SJL KVE OVY
4 ANJ OVY ZSV TSV OVY
5 ORA/VAK OVY OVO/VAK SJL OVY
6 BIO OVY KVE INF/INF OVY
7 SAD OVY     OVY
8          

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
    Rakovice 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria